19.3.1997

Kuntien talousarvionäkymät viimevuotisia synkemmät

Kunnat odottavat taloutensa kiristyvän tänä vuonna selvästi. Usean vuoden suotuisan kehityksen jälkeen vuosikatteet kääntyvät jyrkkään laskuun ja lainamäärä alkaa jälleen kasvaa. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen laatimasta kuntien talousarviotilastosta.

Kunnat arvioivat saavansa tänä vuonna verotuloja 63 miljardia markkaa. Tämä ylittää viime vuodelle budjetoidut verotulot runsaalla neljällä miljardilla. Veroina saatavat lisämarkat eivät riitä korvaamaan menojen kasvua ja valtionosuuksien vähenemistä, vaan vuosikatteiden odotetaan alenevan edellisestä vuodesta yhteensä kolmella miljardilla markalla. Asukasta kohti laskettu vuosikate jää 430 markkaan. Viime vuoden talousarvioiden mukaan vastaava luku oli 1 024 markkaa.

Investoinnit elpyvät vähitellen. Investointeihin on tälle vuodelle varattu 12 miljardia markkaa, kun pahimpina lamavuosina investointimäärärahat jäivät kahdeksaan miljardiin. Lamaa edeltäneisiin vuosiin verrattuna investointien taso pysyy kuitenkin edelleen matalana.

Tulorahoituksen supistuessa lainanotto lisääntyy. Jos talousarvioissa ennakoitu kehitys toteutuu, kuntien pitkäaikainen velka kasvaa tänä vuonna runsaalla miljardilla markalla. Viime vuoden talousarvioissa rahaa riitti velan lyhentämiseen vajaalla puolella miljardilla.

Tietoja kuntien talousarvioista 1995-97 (miljardia markkaa)

1995 1996 1997
Verotulot 50,9 58,5 62,8
Valtionosuudet .. .. 20,51)
Vuosikate 3,6 5,2 2,2
Investointimenot 7,9 8,4 12,02)
Lainanotto, netto 0,7 -0,4 1,22)

1) Kuntien talousarvio- ja kirjanpitouudistuksen sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusuudistuksen vuoksi vuoden 1997 luku ei ole vertailukelpoinen edellisten vuosien lukujen kanssa.
2) Vuoden 1997 luku ei ole täysin vertailukelpoinen edellisten vuosien lukujen kanssa.

Lähde: Kuntakohtaisia tietoja kuntien talousarvioista vuodelle 1997 on saatavissa Tilastokeskuksen aluetietokannasta (ALTIKA) sekä maaliskuun aikana ilmestyvästä julkaisusta Kuntien talousarviot 1997, Julkinen talous 1997:5
Lisätietoja: Matti Laine (09) 1734 3307