24.3.1997

Suomen korkean teknologian vienti kasvoi viime vuonna vauhdilla

Suomen korkean teknologian tuotteiden viennin arvo oli viime vuonna 25,3 miljardia markkaa. Vienti kasvoi edellisvuodesta peräti 17 prosenttia. Samaan aikaan korkean teknologian tuotteiden tuonti lisääntyi vain 3 prosenttia ja oli 21,4 miljardia. Ylijäämää korkean teknologian tuotteiden ulkomaankaupasta kertyi siten 3,9 miljardia markkaa, mikä oli 2,9 miljardia enemmän kuin vuonna 1995. Luvut ovat Tilastokeskuksen tiede- ja teknologiatilastojen ennakkotietoja.

Suomen koko viennistä korkean teknologian tuotteita oli viime vuonna 13,6 prosenttia. Osuus oli 1,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 1995. Korkean teknologian tuotteiden osuus tuonnista oli 15,2 prosenttia. Se oli 0,9 prosenttiyksikköä edellisvuotista pienempi.

Suomen korkean teknologian tuotteiden ulkomaankauppa
1988-1996

Korkean teknologian tuotteiden viennistä kaksi kolmasosaa on tietoliikennevälineitä. Viime vuonna niiden osuus kasvoi noin kuusi prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Sen sijaan tietokoneitten osuus pieneni 17 prosenttiin edellisvuoden 21 prosentista. Myös kolmanneksi suurimman tuoteryhmän, instrumenttien, osuus supistui hieman.

Vastaavasti korkean teknologian tuonnista kaksi kolmasosaa on tietoliikennevälineitä ja tietokoneita. Niiden yhteenlaskettu osuus pieneni viime vuonna 4 prosenttiyksikköä vuodesta 1995.

Korkean teknologian tuotteiden ulkomaankauppa tuoteryhmittäin 1996

Tuoteryhmä Vienti Tuonti Kauppatase Viennin Tuonnin Vienti/
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk %-osuus* %-osuus* tuonti
Tietoliikennevälineet 16 808 583 8 052 982 8 755 601 66,4 37,6 2,09
Tietokoneet 4 387 307 6 065 185 -1 677 878 17,3 28,3 0,72
Instrumentit 2 696 557 2 097 980 598 577 10,6 9,8 1,29
Ei-sähkökoneet 642 465 964 288 -321 823 2,5 4,5 0,67
Sähkökoneet 266 735 957 325 -690 590 1,1 4,5 0,28
Kemikaalit 244 011 710 361 -466 350 1,0 3,3 0,34
Aseet 123 658 657 139 -533 481 0,5 3,1 0,19
Lääkeaineet 109 353 690 085 -580 732 0,4 3,2 0,16
Avaruus ja ilmailu 54 173 1 214 882 -1 160 709 0,2 5,7 0,04
Yhteensä 25 332 842 21 410 227 3 922 615 100,0 100,0 1,18
%-osuus** 13,63 15,18

* %-osuus koko korkean teknologian tuotteiden viennistä/tuonnista
** %-osuus Suomen koko viennistä/tuonnista

Lähde: Tullihallituksen ulkomaankaupan tietokanta ULTIKA.
Tarkemmat tiedot julkaistaan kesäkuussa ilmestyvässä Tilastokeskuksen julkaisussa Teknologian soveltaminen ja siirto 1996
Lisätietoja: Markku Virtaharju, (09) 1734 3290