26.3.1997

Vuokra-asuntojen tarjonta vähäistä, vuokrapyynnöt korkeita

Vuokralle tarjottavien asuntojen lukumäärä on vähentynyt viime vuodesta. Tilastokeskuksen vuokratiedustelun mukaan vuokrapyynnöt ovat nousseet vuodessa pääkaupunkiseudulla neljä prosenttia. Vuokravälittäjien mukaan kaupunkien keskustojen pienten asuntojen ohella nyt on kysyntää myös rivi- ja omakotitaloista.

Vuokrapyynnöt maaliskuu 1995, 1996 ja 1997, kaikki asunnot

Helsingissä pyydetään yksiöstä vuokraa keskimäärin 83,60 markkaa neliöltä kuukaudessa. Muissa suurissa kaupungeissa yksiön keskimääräinen vuokrapyyntö on noin 52-69 markkaa neliöltä. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen saaminen vapailta vuokramarkkinoilta on vaikeampaa kuin moneen vuoteen. Välittäjien mukaan Turussa on yleisestä suuntauksesta poikkeavasti ylitarjontaa vuokra-asunnoista.

Tilastokeskuksen kysely lähetettiin suurimmissa lehdissä vuokra-asunnoista ilmoitteleville yrityksille. Tiedustelu koski viikkoa 10 (ajanjaksoa 3.- 9.3.1997). Tilastoon saatiin mukaan 666 vuokralle tarjottua asuntoa.

Keskimääräiset vuokrapyynnöt voivat vaihdella paljon johtuen mukana olevien asuntojen vähäisestä määrästä. Myös tarjonnan rakenteen muutokset voivat vaikuttaa vuokrapyyntötilaston keskivuokrien laskuun, jos pienten asuntojen osuus vähentyy. Tiedot kuvaavat silloin suurempia asuntoja, jotka ovat halvempia.

Vuokrapyynnöt huoneiston koon mukaan, koko maa,
maaliskuu 1997

Vuokrapyynnöt asunnon koon mukaan, pääkaupunkiseutu,
kerrostalot, ma
aliskuu 1997

Lähde: Vuokrapyynnöt, maaliskuu 1997
Lisätietoja: Lasse Lakanen (09) 1734 3397, Päivi Sinivirta (09) 1734 3631