2.4.1997

Informaatiosektorin liikevaihto 117 miljardia vuonna 1995

Informaatioalojen yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 1995 lähes 117 miljardia markkaa. Alojen yritysten osuus kaikkien yritysten liikevaihdosta oli 12 prosenttia ja henkilöstöstä 15 prosenttia. Informaatioalojen yritysten määrä, liikevaihto ja henkilöstö kasvoivat vuodesta 1993 vuoteen 1995 selvästi koko yrityssektorin keskiarvoa nopeammin. Tiedot ovat Tilastokeskuksen tuoreesta julkaisusta Tiedolla tietoyhteiskuntaan.

Informaation tuotantoon, käsittelyyn ja jakamiseen liittyvien toimintojen tuotannon arvo oli Suomessa vuonna 1994 noin 60 miljardia markkaa. Siitä tietoteknisten teollisuustuotteiden osuus oli 40 prosenttia ja palvelutuotannon sekä sisältötuotannon kummankin noin 30 prosenttia.


Informaatiosektorin kokonaistuotannon bruttoarvo 1994, mrd.mkVuonna 1994 tietoteknisten teollisuustuotteiden tuotannon arvo oli 24 miljardia markkaa. Tuotannon arvo kasvoi vuosina 1992-1994 keskimäärin 44 prosenttia vuodessa. Muiden teollisuustuotteiden tuotannon arvo kasvoi samaan aikaan noin 5 prosenttia vuodessa. Viestintävälineet olivat vuosina 1991-1994 merkittävin tietoteknisten tuotteiden tuoteryhmä. Niiden tuotannon arvo kasvoi tuona aikana yli viisinkertaiseksi. Vuonna 1994 viestintävälineiden tuotannon arvo oli 14,5 miljardia markkaa.

Tietoteknisten tuotteiden vienti on kasvanut 1990-luvulla selvästi tuontia nopeammin. Ulkomaankaupan tase kääntyi positiiviseksi vuonna 1993. Vuonna 1995 ulkomaankaupan ylijäämä oli noin 2,5 miljardia markkaa. Tietoteknisten tuotteiden osuus koko viennistä oli 13 prosenttia ja koko tuonnista 16 prosenttia vuonna 1995. EU-maista vain Suomessa, Alankomaissa ja Irlannissa niiden ulkomaankaupan tase oli positiivinen.

Informaatiosektori työllistää yhä useamman

Vuonna 1995 informaatiosektorilla työskenteli yhteensä 183 000 henkilöä. Vuosina 1994-1995 koko työllisen työvoiman kasvusta informaatiosektorin ydintoimialojen osuus oli kolmasosa. Teollisuuden uusista työpaikoista peräti puolet syntyi informaatiosektorille.


Työllisten määrän kehitys 1989-1995*, indeksi 1989=100
Informaatiosektori, teollisuus ja kaikki toimialatVuonna 1995 informaatioammateissa työskenteli 44 prosenttia työllisistä.

Suomi tietoyhteiskunnan teknisen kehityksen kärjessä

Paikallispuhelut ovat Suomessa neljänneksi edullisimmat EU-maissa. Suomessa on asukaslukuun suhteutettuna eniten internet-liittymiä maailmassa eli 56 kpl 1 000 asukasta kohti. Internetin käyttäjien lukumäärä kaksinkertaistui vuoden 1996 aikana. Suomessa on eniten matkapuhelimia asukaslukuun suhteutettuna maailmassa, miltei 30 liittymää 100 asukasta kohti.

Tiedolla tietoyhteiskuntaan on Tilastokeskuksen ensimmäinen tietoyhteiskuntaa kartoittava teos. Siihen on koottu keskeisiä, tietoyhteiskunnan kehitystä kuvaavia tilastoja Suomesta ja vertailutietoja muista maista. Kirja tarjoaa monipuolisen aineiston tietoyhteiskunnalle ominaisista ilmiöistä valottamalla tietoyhteiskunnan olemusta eri lähestymistavoin.

Lähde: Tiedolla tietoyhteiskuntaan. Lisätietoja: Lea Parjo (09) 1734 3521
Tiedotustilaisuus 2.4.1997 klo 10 Tilastokeskuksessa, Työpajakatu 13, 2. krs, 00580 Helsinki.