3.4.1997

Kuluttajien luottamus talouteen edelleen vahva

Suomalaisten luottamus talouden kehitykseen säilyi Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan vahvana maaliskuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli +15,6 eli lähes yhtä suuri kuin helmikuun ennätysarvo +15,9. Väestöryhmien välillä oli kuitenkin isoja eroja. Tyytyväisimpiä olivat yrittäjät ja toimihenkilöt, tyytymättömimpiä maatalousyrittäjät.

Kuluttajabarometriä varten haastateltiin 17.-24. maaliskuuta 1 700 suomalaista. Kuluttajien luottamusindikaattori lasketaan haastateltavien vastauksista viiteen kysymykseen: maan talouden kehitys menneenä ja tulevana vuotena, oman talouden kehitys menneenä ja tulevana vuotena sekä mittausajankohdan edullisuus suurehkoihin hankintoihin. Indikaattori on keskiarvo vastausten saldoluvuista, jotka saadaan vähentämällä paranemista arvioineiden vastaajien prosenttiosuudesta huononemista arvioineiden osuus.

Kuluttajien näkemykset taloustilanteesta, maaliskuu 1997
Osuus vastaajista, %

Parempi Sama Huonompi
Oma taloudellinen tilanne
- nyt verrattuna 12 kk sitten 20 64 16
- 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 23 66 11
Suomen taloudellinen tilanne
- nyt verrattuna 12 kk sitten 52 41 7
- 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 48 46 6

Joka toinen suomalainen arvioi maan talouden parantuneen edellisen vuoden aikana. Yhtä moni uskoi sen paranevan myös seuraavan vuoden aikana. Joka viides katsoi oman taloutensa parantuneen ja yhtä moni uskoi sen edelleen paranevan.

Kotitalouksien rahatilanne oli maaliskuussa ennallaan. Neljä taloutta kymmenestä ilmoitti tulojensa ja menojensa menneen tasan. Joka toinen kotitalous oli pystynyt säästämään rahaa. Neljä taloutta sadasta oli joutunut turvautumaan säästöihinsä ja kaksi sadasta oli joutunut tekemään velkaa.

Enemmistö vastaajista piti ajankohtaa huonona säästämiselle. Kuusi kymmenestä aikoi kuitenkin säästää seuraavan vuoden aikana. Kaksi kolmesta piti luotonottoa edullisena. Yksi kymmenestä aikoi ottaa lainaa seuraavan vuoden aikana.Joka toinen kotitalous piti ajankohtaa edullisena isompien hankintojen tekoon. Joka viides oli toista mieltä. Lomamatkasuunnitelmat ja auton ostoaikomukset olivat vuoden takaisesta hieman kasvaneet. Asunnon ostoaikomukset olivat suunnilleen ennallaan.

Kotiin liittyvät hankinta-aikomukset ovat nousseet jo neljä vuotta. Remontti- ja sisustusaikeet olivat maaliskuussa ennätyskorkealla. Kuluttajat olivat myös entistä varmempia kotiin liittyvien hankintojen toteuttamisesta.

Lähde: Kuluttajabarometri, maaliskuu 1997
Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349