8.4.1997

Yritysten määrä kääntyi nousuun vuonna 1995

Yritysten ja toimipaikkojen määrä kasvoi vuonna 1995 ensimmäisen kerran sitten vuoden 1990. Myös henkilöstön määrä kääntyi nousuun. Yritysten määrä kasvoi 2,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, toimipaikkojen määrä kasvoi 1,9 prosenttia, henkilöstön määrä 4,4 ja liikevaihdon määrä 7,8 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen yritysrekisteristä.

Vuodesta 1990 vuoteen 1994 yritysten henkilöstön määrä laski 27 prosenttia. Yritysten liikevaihto kääntyi nousuun jo vuonna 1993.

Yritysten, toimipaikkojen, niiden henkilöstön ja liikevaihdon kehitys 1989 - 1995

Vuonna 1995 Suomessa oli 280 400 liikeyritystä, joista 189 500 oli varsinaisia elinkeinoverovelvollisia yrityksiä ja 90 900 maatiloja (pinta-ala yli 5 hehtaaria).

Yritystilastoissa varsinaisina yrityksinä pidetään elinkeinoverovelvollisia yrityksiä. Ne työllistivät 1 095 800 henkeä (89 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä) ja niiden liikevaihto oli 986,3 miljardia markkaa (98 prosenttia kaikkien yritysten liikevaihdosta) vuonna 1995.

Eniten yrityksiä oli vuonna 1995 kaupassa (24,2 prosenttia elinkeinoverovelvollisista yrityksistä), liike-elämän palveluissa (12,6 prosenttia) ja teollisuudessa (12,5 prosenttia). Kaikkien yritysten henkilöstöstä teollisuus työllisti 35,7 prosenttia, kauppa 17,7 prosenttia ja liike-elämän palvelut 8,6 prosenttia.

Henkilöstöltään 20 suurinta yritystä työllisti 12,9 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä vuonna 1995. Teollisuuden 20 suurinta yritystä työllisti viidesosan teollisuuden henkilöstöstä.

Alle 250 henkeä työllistäviä, pieniä ja keskisuuria yrityksiä oli yrityskannasta 99,7 prosenttia. Ne työllistivät 58 prosenttia yritysten työvoimasta ja keräsivät 51 prosenttia yhteenlasketusta liikevaihdosta. Suurin osa yrityksistä on alle 50 henkeä työllistäviä pienyrityksiä; yritysten lukumäärästä 98,8 prosenttia. Pienyritykset työllistivät 41 prosenttia yritysten työvoimasta ja niiden liikevaihto muodosti 33 prosenttia yritysten liikevaihdosta vuonna 1995.

Lähde: Suomen yritykset 1995
Lisätietoja: Tuija Mustaniemi (09) 1734 3553