14.4.1997

Rakennuskustannukset nousseet takaisin vuoden 1995 tasolle

Rakennuskustannukset ovat vuoden 1996 alun pudotuksen jälkeen nousseet takaisin vuoden 1995 tasolle. Maaliskuun 1997 rakennuskustannukset olivat 2 prosenttia korkeammalla kuin vuotta aiemmin. Kustannuksia nostivat tarvikkeiden, kuten kyllästetyn puutavaran, puuikkunoiden ja vesiputkien kallistuminen. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Rakennuskustannusindeksi talotyypeittäin 1995-3/1997
Indeksi 1995=100

Rakennuskustannusindeksi (1995=100)
Indeksi Maaliskuu Muutos-% Muutos-%
1997 3/96-3/97 2/97-3/97
Ammattimainen rakentaminen
Kokonaisindeksi 100,3 2,0 0,4
Asuinkerrostalo 99,8 2,2 0,4
Toimisto- ja liikerakennus 99,6 1,9 0,4
Teollisuus- ja varastorakennus 101,7 2,0 0,2
Omatoiminen rakentaminen
Erillinen pientalo 101,9 3,1 -0,2
Maatalouden tuotantorakennus 102,5 4,5 0,3

Rakennuskustannusindeksiin saadaan tarvikehintatiedot tarviketoimittajilta, järjestöiltä ja rakennusyrityksiltä. Työpanosten hintatiedot perustuvat Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton jäsenyrityksiltään keräämiin tietoihin maksetuista palkoista.

Lähde: Rakennuskustannusindeksi, maaliskuu 1997
Lisätietoja: Veikko Lampinen (09) 1734 2238, Sinikka Kanerva (09) 1734 2231