25.4.1997

Asuinrakennusluvat lisääntyivät edelleen helmikuussa

Rakennusluvan sai helmikuussa yli 2 400 uutta asuinhuoneistoa, eli kaksi kertaa niin paljon kuin vuotta aiemmin. Koko uudisrakentamiseen lupia myönnettiin 1,7 miljoonan kuutiometrin edestä, noin viidennes edellisvuotista vähemmän. Teollisuus- ja varastorakennuksille myönnettyjen lupien kuutiomäärä pieneni selvästi. Samaten julkisten palvelurakennusten lupakuutiot vähenivät huomattavasti viime vuoden helmikuusta, jolloin määrää kasvatti Helsingin suurhallihanke. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilastosta.

Tammi-helmikuussa lupia myönnettiin kaikkiaan runsaan 4 000 asunnon rakentamiseen, mikä oli kaksinkertainen määrä vuotta aiempaan verrattuna. Pääkaupunkiseudulla asuntojen lupamäärä kasvoi yli tuhannella. Luvan saaneita asuntoja oli edellisvuotista enemmän kaikissa lääneissä Kuopion ja Lapin läänejä sekä Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Tammi-helmikuussa 1997 myönnetyt rakennusluvat


Alue Koko uudisrakentaminen Asunnoille myönnetyt luvat
1997:1-2 Muutos 1997:1-2 Muutos
1 000 m3 97/96, % kpl 97/96, %
Koko maa 3 368 9 4 084 102
Uudenmaan lääni 1 236 -12 1 977 121
Pääkaupunkiseutu 1 059 8 1 765 160
Turun ja Porin lääni 438 -13 343 10
Hämeen lääni 383 29 663 185
Kymen lääni 191 78 131 79
Mikkelin lääni 110 62 110 378
Pohjois-Karjalan lääni 98 39 205 400
Kuopion lääni 72 -66 39 -67
Keski-Suomen lääni 142 126 165 313
Vaasan lääni 296 65 128 22
Oulun lääni 319 167 243 212
Lapin lääni 68 -8 78 -19
Ahvenanmaa 14 127 2 -33

Tilastokeskuksen rakennuslupatilasto perustuu kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin myönnetyistä rakennusluvista.

Lähde: Myönnetyt rakennusluvat, helmikuu 1997. Rakentaminen 1997:9
Lisätietoja: Paula Salminen (09) 1734 2234