2.5.1997

Metsurien reaalipalkka laski 0,1 prosenttia viime vuonna

Metsätyöntekijöiden reaaliansio laski viime vuonna 0,1 prosenttia vuodesta 1995. Keskimääräinen kokonaisvuosiansio nousi 0,6 prosenttia. Metsätyöntekijöiden keskimääräiset vuosiansiot olivat 111 141 markkaa ilman työvälineen osuutta. Miesten ansio oli 112 378 markkaa ja naisten 79 055 markkaa. Kokonaisansioista muiden kuin tehdyn työajan ansioiden osuus oli 23,9 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen metsäpalkkatilastosta.

Metsätyöntekijöiden reaaliansiot olivat viime vuoden viimeisellä neljänneksellä 1,1 prosenttia alemmat kuin vastaavana aikana vuonna 1995. Nimellispalkka eli päiväkeskiansio laski 0,3 prosenttia. Keskimääräinen päiväkeskiansio oli 518,68 markkaa puutavaran valmistuksessa urakkatyössä. Päiväkeskiansioon sisältyy työvälineen osuus.

Vuoden 1996 metsäpalkkatilastossa on tietoja noin 6 600 työntekijästä. Metsätyöntekijät tekivät yhteensä 611 349 työpäivää. Kokonaistyöpanoksesta käytettiin noin 55 prosenttia puutavaran valmistukseen. Vuosiansiotilastoon on poimittu ne työntekijät, jotka ovat tehneet yli 200 työpäivää vuodessa. Yli 200 työpäivää tehneiden metsätyöntekijöiden määrä on laskenut lähes 14 prosenttia edellisestä vuodesta.

Metsätyöntekijöiden vuosiansioiden kehitys 1985-1996
%-muutos vuotta aiemmasta

Lähde: Maa- ja metsätyöntekijöiden palkat 1996
Lisätietoja: Anne Piistari (09) 1734 3455, Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466