7.5.1997

Kuluttajabarometri: talous ja ostoaikomukset kasvussa

Kuluttajien mielestä Suomen taloudellinen tilanne on kohentunut viimeisen vuoden aikana ja talouskasvun uskotaan jatkuvan. Parantuneen talouden odotetaan vähentävän työttömien määrää ja helpottavan kotitalouksien omaa taloustilannetta seuraavien 12 kuukauden aikana. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 21.-28. huhtikuuta 1 600 suomalaista.

Yli puolet suomalaisista arvioi maan talouden parantuneen edellisen vuoden aikana. Joka toinen uskoi sen paranevan myös seuraavan vuoden aikana. Useampi kuin joka viides katsoi oman taloutensa parantuneen ja yhtä moni uskoi sen edelleen paranevan. Kuluttajien tyytyväisyyttä mittaava luottamusindikaattori saavutti huhtikuussa uuden ennätyksen, +17,1. Väestöryhmien välillä oli edelleen isoja eroja. Tyytyväisimpiä olivat yrittäjät ja palkansaajat, tyytymättömimpiä maatalousyrittäjät.

Kuluttajien näkemykset taloustilanteesta, huhtikuu 1997
Osuus vastaajista, %

Parempi Sama Huonompi
Oma taloudellinen tilanne
- nyt verrattuna 12 kk sitten 22 64 14
- 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 23 67 10
Suomen taloudellinen tilanne
- nyt verrattuna 12 kk sitten 57 37 6
- 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 49 45 6

Joka toinen kotitalous piti ajankohtaa edullisena isompien hankintojen tekoon. Joka viides oli toista mieltä. Kotimaan lomamatkasuunnitelmat ja harrastusvälineiden ostoaikomukset olivat suunnilleen vuoden takaisella tasolla. Muissa ostoaikomuksissa oli kasvua vuoden takaa noin kymmenesosan verran. Kuluttajat olivat myös entistä varmempia ostoaikomustensa toteuttamisesta.

Kotitalouksien rahatilanne oli huhtikuussa ennallaan. 41 prosenttia vastaajista ilmoitti tulojensa ja menojensa menneen tasan. Joka toinen kotitalous oli pystynyt säästämään rahaa. Neljä sadasta oli joutunut turvautumaan säästöihinsä ja kolme sadasta oli joutunut tekemään velkaa.

Puolet vastaajista piti ajankohtaa huonona säästämiselle. Kaksi kolmesta aikoi säästää seuraavan vuoden aikana. Kaksi kolmesta piti luotonottoa edullisena. 13 prosenttia vastaajista aikoi ottaa lainaa seuraavan vuoden aikana.


Kuluttajien luottamusindikaattori, huhtikuu 1996-huhtikuu 1997Kuluttajien ostoaikomukset, huhtikuu 1997
Aikoo käyttää rahaa seuraaviin kohteisiin lähimmän 6 kk:n aikana
Osuus kotitalouksista, %


*Seuraavien 24 kk:n aikana

Kuluttajien luottamusindikaattori lasketaan haastateltavien vastauksista viiteen kysymykseen: maan talouden kehitys menneenä ja tulevana vuotena, oman talouden kehitys menneenä ja tulevana vuotena sekä mittausajankohdan edullisuus suurehkoihin hankintoihin. Indikaattori on keskiarvo vastausten saldoluvuista, jotka saadaan vähentämällä paranemista arvioineiden vastaajien prosenttiosuudesta huononemista arvioineiden osuus.

Lähde: Kuluttajabarometri, huhtikuu 1997
Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349