14.5.1997

Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 2,1 prosenttia

Rakennuskustannukset nousivat vuoden 1996 huhtikuusta vuoden 1997 huhtikuuhun 2,1 prosenttia. Tarvikepanosten hinta nousi 2,1 prosenttia, työpanosten hinta 3,3 prosenttia ja muiden panosten hinta 0,3 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Maaliskuusta huhtikuuhun rakennuskustannukset kohosivat 0,3 prosenttia. Työpanosten hinta nousi 0,3 prosenttia, tarvikepanosten hinta 0,3 prosenttia ja muiden panosten hinta 0,1 prosenttia.

Rakennuskustannusindeksi (1995=100) ja sen vuosi- ja kuukausimuutokset
Indeksi Huhtikuu Muutos-% Muutos-%
1997 4/96-4/97 3/97-4/97
Ammattimainen rakentaminen
Kokonaisindeksi 100,6 2,1 0,3
Asuinkerrostalo 100,2 2,4 0,3
Toimisto- ja liikerakennus 99,9 1,9 0,3
Teollisuus- ja varastorakennus 102,0 2,1 0,2
Omatoiminen rakentaminen
Erillinen pientalo 102,7 3,4 0,8
Maatalouden tuotantorakennus 102,9 4,7 0,4


Rakennuskustannusindeksiin saadaan tarvikehintatiedot tarviketoimittajilta, järjestöiltä ja rakennusyrityksiltä. Työpanosten hintatiedot perustuvat Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton jäsenyrityksiltään keräämiin tietoihin maksetuista palkoista.

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 1997, huhtikuu
Lisätietoja: Veikko Lampinen (09) 1734 2238, Sinikka Kanerva (09) 1734 2231