15.5.1997

Teollisuustuotannon kasvu voimistui maaliskuussa

Teollisuustuotanto kasvoi maaliskuussa Tilastokeskuksen työpäiväkorjatun indeksin mukaan 8,8 prosenttia viime vuoden maaliskuusta. Helmikuussa tuotanto lisääntyi 7,1 prosenttia. Vahvaa kasvua pitivät yllä metalliteollisuus sekä puu- ja paperiteollisuus.

Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi maaliskuussa runsaat 10 prosenttia viime vuoden maaliskuusta. Tuotanto nousi selvästi kaikilla päätoimialoilla kulkuneuvojen valmistusta lukuun ottamatta. Eniten lisääntyivät sähköteknisten tuotteiden valmistus, runsaat 14 prosenttia, sekä koneiden ja laitteiden valmistus, runsaat 13 prosenttia.

Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto nousi maaliskuussa lähes 16 prosenttia. Massan ja paperin tuotanto kasvoi lähes 17 prosenttia, mikä johtui osittain vertailuajankohdan eli vuoden 1996 maaliskuun matalasta tasosta. Puutavaroita tuotettiin runsaat 13 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rakennusaineteollisuuden tuotanto kasvoi runsaat 19 prosenttia. Myös huonekaluja tuotettiin peräti 25 prosenttia edellisvuotista enemmän.

Kemianteollisuuden tuotanto kasvoi maaliskuussa vajaat 4 prosenttia. Muun tehdasteollisuuden tuotanto nousi runsaat 6 prosenttia.

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli maaliskuussa käytössä lähes 86 prosenttia. Metalliteollisuuden käyttöaste oli yli 87 prosenttia, puu- ja paperiteollisuuden runsaat 92 prosenttia, kemianteollisuuden lähes 80 prosenttia ja muun tehdasteollisuuden runsaat 77 prosenttia.

Tammi-maaliskuussa teollisuustuotanto kasvoi 8 prosenttia. Metalliteollisuuden tuotanto lisääntyi runsaat 8 prosenttia ja puu- ja paperiteollisuuden tuotanto peräti runsaat 15 prosenttia tammi-maaliskuusta 1996.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, maaliskuu 1997
Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479