19.5.1997

Sijoitusrahastojen arvo yli kaksinkertaistui viime vuonna

Suomessa rekisteröityjen sijoitusrahastojen kokonaisarvo oli viime vuoden lopussa 11,8 miljardia markkaa. Sijoitusrahastojen arvo yli kaksinkertaistui vuoden 1995 lopusta, jolloin rahastojen arvo oli 5,2 miljardia markkaa. Sijoitusrahaston arvo saadaan vähentämällä rahaston varoista rahaston velat. Sijoitusrahastoja paisuttivat lähinnä lyhyen koron rahastot, joiden arvo kasvoi edellisestä vuodesta peräti 4,4 miljardia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoitusrahastotilastosta.

Lyhyen koron rahastot nousivat vuonna 1996 suosituimmaksi rahastotyypiksi. Niiden osuus oli 40 prosenttia kaikkien rahastojen arvosta. Osakerahastojen osuus rahastojen arvosta oli neljännes, ja loppuosa jakautui tasaisesti yhdistelmärahastojen ja pitkän koron rahastojen kesken.

Rahastojen markkina-arvoinen arvopaperisalkku oli vuoden 1996 lopussa kaikkiaan 10,7 miljardia markkaa. Siitä osakkeita oli lähes 40 prosenttia ja loput korkosijoituksia. Lähes puolet arvopaperisalkusta oli sijoitettuna valtion ja runsas neljännes yritysten arvopapereihin. Suosituimpia yksittäisiä sijoituskohteita olivat valtion joukkovelkakirjat ja yritysten osakkeet. Ulkomaisten arvopaperien osuus sijoitusrahastojen salkusta oli kymmenesosa.

Kotitaloudet omistivat sijoitusrahastojen arvosta kolmanneksen ja yritykset neljänneksen. Sijoitusrahastojen omistus poikkesi rahastotyypeittäin. Voimakkaasti kasvaneita lyhyen koron rahastoja käytettiin kassanhallinnan välineenä, ja niiden osuuksista yritykset ja yhteisöt (julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt) omistivatkin peräti 80 prosenttia. Kaikissa muissa rahastotyypeissä kotitaloudet olivat suurin omistaja, ja esimerkiksi osake- ja yhdistelmärahastojen arvosta kotitaloudet omistivat yli puolet.

Sijoitusrahastojen yhteenlaskettu vuoden 1996 voitto oli 785 miljoonaa markkaa. Voitto-osuuksina ehdotettiin jaettavaksi osuudenomistajille 210 miljoonaa markkaa. Vuonna 1995 voiton jakoon käytettiin yhteensä 112 miljoonaa markkaa.

Tilastoon sisältyy 60 Suomessa rekisteröityä, vuonna 1996 tilinpäätöksen tehnyttä rahastoa. Tilastoitujen rahastojen lukumäärä kasvoi edellisestä vuodesta 16 rahastolla. Sijoitusrahastoja hallinnoi 15 rahastoyhtiötä, joissa henkilöstöä oli vuoden 1996 lopussa yhteensä 60 henkilöä.

Lähde: Sijoitusrahastot ja rahastoyhtiöt 1996
Lisätietoja: Eero Savolainen (09) 1734 3539, Mirja Laine (09) 1734 3330