5.6.1997

Kuluttajabarometri: lapsiperheiden asuntokaupat kasvussa

Kuluttajien mielestä Suomen taloudellinen tilanne on kohentunut viimeisen vuoden aikana ja talouskasvun uskotaan jatkuvan. Parantuneen talouden odotetaan vähentävän työttömien määrää ja helpottavan kotitalouksien omaa taloustilannetta seuraavien 12 kuukauden aikana. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 19.-26. toukokuuta 1 700 suomalaista.

Yli puolet suomalaisista arvioi maan talouden parantuneen edellisen vuoden aikana. Joka toinen uskoi sen paranevan myös seuraavan vuoden aikana. Useampi kuin joka viides katsoi oman taloutensa parantuneen ja yhtä moni uskoi sen edelleen paranevan. Kuluttajien tyytyväisyyttä mittaava luottamusindikaattori oli toukokuussa 15,5. Väestöryhmien välillä oli edelleen eroja. Tyytyväisimpiä olivat yrittäjät ja palkansaajat, tyytymättömimpiä työttömät ja työvoimaan kuulumattomat. Maatalousyrittäjien mielialat ovat olleet pitkään miinuksella mutta paranivat huhti- ja toukokuussa melkoisesti.

Asunnon ostoaikeet ovat jo vuoden verran olleet korkeammalla kuin viitenä edellisenä vuotena. Lapsiperheiden ostoaikeet ovat viime kesästä koko ajan kasvaneet. Toukokuussa yhdeksän lapsiperhettä sadasta suunnitteli ostavansa asunnon vuoden sisällä. Aikuistalouksien ostoaikomukset ovat pysyneet vuoden verran suunnilleen ennallaan. Viisi aikuistaloutta sadasta aikoi hankkia asunnon vuoden sisällä.

Joka toinen kotitalous piti ajankohtaa edullisena isompien hankintojen tekoon. Joka viides oli toista mieltä. Uuden henkilöauton hankintaa puolen vuoden sisällä suunnitteli 50 000 kotitaloutta. Käytetyn auton aikoi ostaa 180 000 kotitaloutta. Kodinkoneiden, viihde-elektroniikan ja harrastusvälineiden ostoaikeet olivat toukokuussa vuoden takaisella tasolla. Joka viides aikoi hankkia kodinkoneita ja yhtä moni viihde-elektroniikkaa puolen vuoden sisällä. Harrastusvälineitä aikoi hankkia joka seitsemäs. Remontti- ja sisustusaikeet olivat edelleen korkealla. Remonttia suunnitteli kolme ja sisustamista neljä taloutta kymmenestä. Yli puolet talouksista aikoi tehdä kotimaan lomamatkan puolen vuoden sisällä ja useampi kuin joka kolmas aikoi lomailla ulkomailla.

Kotitalouksien rahatilanne oli toukokuussa ennallaan. 41 prosenttia vastaajista ilmoitti tulojensa ja menojensa menneen tasan. Joka toinen kotitalous oli pystynyt säästämään rahaa. Neljä sadasta oli joutunut turvautumaan säästöihinsä ja kolme sadasta oli joutunut tekemään velkaa. Puolet vastaajista piti ajankohtaa huonona säästämiselle. Kaksi kolmesta aikoi säästää seuraavan vuoden aikana. Yhtä suuri osuus piti luotonottoa edullisena. 13 prosenttia vastaajista aikoi ottaa lainaa seuraavan vuoden aikana.

Kuluttajien luottamusindikaattori, toukokuu 1996-toukokuu 1997

Kuluttajien ostoaikomukset, toukokuu 1997
Aikoo käyttää rahaa seuraaviin kohteisiin lähimmän 6 kk:n aikana
Osuus kotitalouksista, %


*Seuraavien 12 kk:n aikana

Kuluttajien luottamusindikaattori lasketaan haastateltavien vastauksista viiteen kysymykseen: maan talouden kehitys menneenä ja tulevana vuotena, oman talouden kehitys menneenä ja tulevana vuotena sekä mittausajankohdan edullisuus suurehkoihin hankintoihin. Indikaattori on keskiarvo vastausten saldoluvuista, jotka saadaan vähentämällä paranemista arvioineiden vastaajien prosenttiosuudesta huononemista arvioineiden osuus.

Lähde: Kuluttajabarometri, toukokuu 1997
Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349