13.6.1997

Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 2,4 prosenttia

Rakennuskustannukset nousivat vuoden 1996 toukokuusta vuoden 1997 toukokuuhun 2,4 prosenttia. Tarvikepanosten hinta kohosi 2,6 prosenttia, työpanosten hinta 3,3 prosenttia ja muiden panosten hinta 0,4 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Huhtikuusta toukokuuhun rakennuskustannukset nousivat 0,4 prosenttia. Työpanosten hinta kohosi 0,3 prosenttia ja tarvikepanosten hinta 0,6 prosenttia. Muiden panosten hinta pysyi ennallaan.

Rakennuskustannusindeksi (1995=100) ja sen vuosi- ja kuukausimuutokset
Indeksi Toukokuu Muutos-% Muutos-%
1997 5/96-5/97 4/97-5/97

Ammattimainen rakentaminen

Kokonaisindeksi 101,0 2,4 0,4

Asuinkerrostalo 100,7 2,7 0,5

Toimisto- ja liikerakennus 100,3 2,3 0,5

Teollisuus- ja varastorakennus 102,2 2,1 0,2

Omatoiminen rakentaminen

Erillinen pientalo 103,5 3,7 0,8

Maatalouden tuotantorakennus 103,5 5,2 0,5

Rakennuskustannusindeksiin saadaan tarvikehintatiedot tarviketoimittajilta, järjestöiltä ja rakennusyrityksiltä. Työpanosten hintatiedot perustuvat Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton jäsenyrityksiltään keräämiin tietoihin maksetuista palkoista.

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 1997, toukokuu
Lisätietoja: Veikko Lampinen (09) 1734 2238, Sinikka Kanerva (09) 1734 2231