16.6.1997

Teollisuustuotannon vahva kasvu jatkui huhtikuussa

Teollisuustuotanto nousi huhtikuussa Tilastokeskuksen työpäiväkorjatun indeksin mukaan 7,9 prosenttia viime vuoden huhtikuusta. Tuotannon vahvaa kasvua pitivät yllä metalliteollisuus sekä puu- ja paperiteollisuus. Metalliteollisuuden tuotanto lisääntyi lähes 11 prosenttia ja puu- ja paperiteollisuuden 13,5 prosenttia.

Metalliteollisuuden päätoimialoista sähköteknisten tuotteiden valmistus lisääntyi huhtikuussa eniten eli 22,5 prosenttia huhtikuusta 1996. Perusmetalliteollisuuden tuotanto kasvoi 11,5 prosenttia, koneteollisuuden runsaat 5 ja metallituoteteollisuuden hieman yli 7 prosenttia.

Massan ja paperin tuotanto nousi huhtikuussa lähes 14 prosenttia. Suuri kasvu johtui osittain vertailuajankohdan eli vuoden 1996 huhtikuun matalasta tasosta. Rakentamisen elpyminen näkyi rakennusaineteollisuuden voimakkaana kasvuna. Huhtikuussa sen tuotanto lisääntyi vajaat 23 prosenttia. Puutavaroita tuotettiin lähes 13 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Myös huonekalujen tuotanto kasvoi miltei 21 prosenttia.

Kemianteollisuuden tuotanto kasvoi huhtikuussa runsaat 2 prosenttia ja muun tehdasteollisuuden runsaat 3 prosenttia.

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli huhtikuussa käytössä lähes 89 prosenttia. Metalliteollisuuden käyttöaste oli 91 prosenttia, puu- ja paperiteollisuuden 95 prosenttia, kemianteollisuuden 80 prosenttia ja muun tehdasteollisuuden 81 prosenttia.

Tammi-huhtikuussa teollisuustuotanto kasvoi lähes 8 prosenttia. Metalliteollisuuden tuotanto nousi lähes 9 prosenttia ja puu- ja paperiteollisuuden tuotanto miltei 15 prosenttia.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, huhtikuu 1997
Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479