17.6.1997

Viljelijöiden tulot kasvoivat vuonna 1995

Viljelijöiden valtionveron alaiset tulot olivat vuonna 1995 keskimäärin 167 400 markkaa eli 10 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Veroja viljelijät maksoivat tuloistaan keskimäärin 46 000 markkaa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta maatilatalouden tulo- ja verotilastosta.

Valtionveron alaisista tuloista maatilatalouden tulot vuonna 1995 olivat 84 300 markkaa, kun ne vuonna 1994 olivat 73 000 markkaa. Keskimääräinen kasvu oli 15 prosenttia. Maatalouden tulot kasvoivat edellisvuotisesta 14 prosenttia ja olivat keskimäärin 71 000 markkaa vuonna 1995. Metsätaloudesta viljelijöiden tilipussi karttui 13 300 markkaa.

Veronalaisia varoja viljelijöillä oli vuonna 1995 keskimäärin 595 000 markkaa. Se oli 60 000 markkaa eli 11 prosenttia enemmän kuin vuonna 1994. Velkaa viljelijöillä oli 232 000 markkaa. Maatiloista 30 prosenttia oli velattomia.

Suurimmat tulot Kymen läänin tiloilla

Maatilatalouden tulot maatilaa kohti olivat vuonna 1995 suurimmat Kymen, Uudenmaan, Hämeen ja Mikkelin lääneissä, yli 90 000 markkaa. Lapin läänissä maatilatalouden tulot jäivät keskimäärin alle 70 000 markan. Tuotantosuunnista suurimmat maatilatalouden tulot olivat sikatiloilla, 170 000 markkaa. Tulot myös kasvoivat näillä tiloilla nopeimmin, yli 30 prosenttia vuoteen 1994 verrattuna.

Vuoden 1995 maatilatalouden tulo- ja verotilasto on laadittu 85 000 maatilan viljelijän ja puolison verotustietojen perusteella. Tilaston laadinnan perustana olevien maatilojen lukumäärä väheni edellisvuotisesta 7 900 tilan verran, kun taas tilojen keskikoko kasvoi 1,8 hehtaaria. Maatilojen keskimääräinen viljelty peltopinta-ala oli 20,9 hehtaaria. Tilastoon kuuluvilla maatiloilla on vähintään kaksi hehtaaria viljeltyä peltoa.

Huom. Liitteenä kuvio!


Lähde: Maatilatalouden tulo- ja verotilasto 1995
Lisätietoja: Martti Kankaanpää (09) 1734 3335, Marja Sjöblom (09) 1734 3304