18.6.1997

Kuorma-autokuljetukset lisääntyivät alkuvuonna

Viime vuoden puolivälissä alkanut kuorma-autokuljetusten kasvu jatkui vuoden 1997 ensimmäisellä neljänneksellä. Kuorma-autoilla kuljetettiin tammi-maaliskuussa tavaraa yhteensä 75 miljoonaa tonnia, joten kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna kertyi lähes 5 prosenttia. Muita tavaroita kuin maa-aineksia kuljetettiin 53 miljoonaa tonnia, eli noin 8 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden tammi-maaliskuussa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

Tonneissa mitattuna eniten kuljetettiin soraa, noin 30 prosenttia kokonaistavaramäärästä. Tukki- ja kuitupuun vastaava osuus oli noin 13 prosenttia.

Kuorma-autojen kuljetustyön määrä, jota mitataan tonnikilometreinä, kasvoi 5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetustilasto, 1/97
Lisätietoja: Jukka Oikarinen (09) 1734 3207