19.6.1997

Asuntoluvat kaksinkertaistuivat pääkaupunkiseudulla huhtikuussa

Huhtikuussa rakennusluvan sai runsaat 3 700 uutta asuinhuoneistoa, eli noin 1 600 enemmän kuin vuotta aiemmin. Kolmannes luvista myönnettiin pääkaupunkiseudulla, jossa luvan saaneiden asuntojen määrä oli yli kaksinkertainen vuotta aiempaan verrattuna. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilastosta.

Koko uudisrakentamiseen lupia myönnettiin huhtikuussa neljän miljoonan kuutiometrin edestä, saman verran kuin vuosi sitten. Liike- ja toimistorakennusten sekä maatalousrakennusten lupakuutiot olivat selvästi suurempia kuin huhtikuussa vuotta aiemmin. Teollisuusrakennuksille myönnettyjen lupien kuutiomäärä sen sijaan putosi roimasti edellisvuotisesta, jolloin määrää kasvattivat muutamat suuret hankkeet.

Tammi-huhtikuussa rakennuslupien kokonaiskuutiomäärä oli kymmenen prosenttia suurempi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Samana aikana myönnettiin lupia lähes 11 000 uuden asunnon rakentamiseen, eli reilusti yli 4 000 enemmän kuin vuoden 1996 tammi-huhtikuussa.

Tilastokeskuksen rakennuslupatilasto perustuu kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin myönnetyistä rakennusluvista.

Huom. Liitteenä taulukko!


Tammi-huhtikuussa 1997 myönnetyt rakennusluvat

Alue Koko uudisrakentaminen
tilavuus, 1 000m3
Asunnoille myönnetyt
luvat,
kpl
1997:1-4
1 000 m3
Muutos
97/96 %
1997:1-4
Asunnot, kpl
Muutos
97/96 %
Koko maa 10 400 10 10 630 74
Uudenmaan lääni 2 825 12 4 217 64
Pääkaupunkiseutu 2 237 34 3 618 78
Turun ja Porin lääni 1 553 -24 1 361 77
Hämeen lääni 1 451 111 1 521 112
Kymen lääni 1 098 48 496 34
Mikkelin lääni 302 43 275 131
Pohjois-Karjalan lääni 276 23 386 146
Kuopion lääni 384 5 379 52
Keski-Suomen lääni 328 24 349 38
Vaasan lääni 1 019 -2 643 56
Oulun lääni 922 95 816 135
Lapin lääni 205 -76 175 26
Ahvenanmaa 38 83 12 100

Lähde: Myönnetyt rakennusluvat, huhtikuu 1997. Rakentaminen 1997:14
Lisätietoja: Paula Salminen (09) 1734 2234