24.6.1997

Bruttokansantuote kasvoi alkuvuonna neljä prosenttia

Bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa 4 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan, ilmenee Tilastokeskuksen laatimista kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista. Bruttokansantuote pieneni 0,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä, kun vertaillaan kausitasoitettuja lukuja.

Bruttokansantuotteen volyymin muutokset neljänneksittäin
muutos-% vuotta aiemmasta

Bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa lähes kaikilla toimialoilla. Ainoastaan maa- ja vesirakennustoiminnassa tuotanto pieneni ja valtion tuotanto pysyi edellisen vuoden tasolla.

Eniten tuotannon määrä nousi ensimmäisellä neljänneksellä talonrakentamisessa, yli 14,5 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta. Puu- ja paperiteollisuuden kasvu kiihtyi yli 12 prosenttiin. Hakkuiden vilkastuminen nosti metsätalouden kasvun lähes 8 prosenttiin. Koko tehdasteollisuuden kasvu jäi vajaaseen 4 prosenttiin. Ensimmäisellä neljänneksellä oli neljä työpäivää edellisvuotista vähemmän.

Liikenteen tuotanto nousi tammi-maaliskuussa viennin hyvän kehityksen vauhdittamana 8 prosenttia. Kaupan tuotanto kasvoi runsaat 1,5 prosenttia. Myös kaupan myyntien määrään vaikutti kauppapäivien väheneminen edellisestä vuodesta. Kuntien tuotanto lisääntyi 3 prosenttia, kun taas valtion tuotanto pysyi ennallaan.

Investoinnit kasvoivat ensimmäisellä neljänneksellä vajaat 3 prosenttia. Erityisesti asuinrakennusinvestoinnit nousivat voimakkaasti, 27 prosenttia. Yksityiset kulutusmenot kasvoivat vajaat 3 prosenttia. Eniten lisääntyivät kestokulutustavaroiden, etenkin autojen ja kodinkoneiden hankinnat.

Kansantalouden palkkasumma kasvoi tammi-maaliskuussa vajaan prosentin. Toimintaylijäämä lisääntyi 4,5 prosenttia.

Lähde: Kansantalouden tilinpito, 1. neljännes 1997
Lisätietoja: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355