24.6.1997

Kotitalouksien tulot lisääntyivät,
tuloerot kasvoivat jonkin verran vuonna 1995

Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot lisääntyivät vuonna 1995 ja ne jakautuivat talouksien kesken jonkin verran epätasaisemmin kuin vuotta aiemmin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tulonjakotilaston vuoden 1995 lopullisista tiedoista.

Verotuksen ja tulonsiirtojen jälkeen kotitalouksien käytettävissä olevat tulot olivat keskimäärin 130 500 markkaa kotitaloutta kohden. Tämä on nimellisesti 3 prosenttia enemmän kuin vuonna 1994. Tulojen lisäys aiheutui pääasiassa tuotannontekijätulojen eli palkka-, yrittäjä- ja omaisuustulojen kasvusta. Saatujen tulonsiirtojen osuus bruttotuloista väheni, vaikka niiden kokonaismäärä lisääntyikin noin 1,5 prosenttia.

Vuonna 1995 käytettävissä olevat tulot jakaantuivat jonkin verran epätasaisemmin kuin vuotta aiemmin. Muutos aiheutui pääasiassa siitä, että saatujen tulonsiirtojen tasaava vaikutus väheni. Sen sijaan koko vuosikymmenen alun jatkunut tuotannontekijätuloerojen kasvu näytti pysähtyneen, kun yritystoiminta elpyi ja työttömyys väheni.

Eläkeläisillä heikoin tulokehitys

Vuonna 1995 tulot lisääntyivät vähiten eläkeläistalouksilla. Niiden käytettävissä olevat tulot kasvoivat nimellisesti noin 1,5 prosenttia. Paras tulokehitys oli maatalousyrittäjillä, joiden tulot kasvoivat 7,3 prosenttia. Maatalousyrittäjistä muihin ryhmiin siirtyneiden talouksien tulot lisääntyivät selvästi vähemmän kuin maatalousyrittäjinä pysyneiden talouksien.

Myös palkansaajatalouksien tulokehitys oli selvästi positiivinen, sillä alempien toimihenkilöiden käytettävissä olevat tulot kasvoivat 5,3 prosenttia ja ylempien toimihenkilöiden 3,7 prosenttia. Palkansaajaryhmistä työntekijöiden tulot lisääntyivät vähiten eli 2,5 prosenttia. Yrittäjien tulot kasvoivat 3 prosenttia ja työttömien 3,6 prosenttia.

Ammatissa toimivia talouksia oli vuonna 1995 noin 1,3 miljoonaa. Niitä oli jonkin verran enemmän kuin vuotta aiemmin, mutta edelleen lähes 170 000 taloutta vähemmän kuin vuonna 1990. Palkansaajatalouksien määrä alkoi usean vuoden jälkeen nousta ja myös yrittäjien määrä lisääntyi hieman. Sen sijaan maatalousyrittäjien määrä väheni. Ammatissa toimimattomista talouksista työttömäksi luokiteltujen määrä laski selvästi, eläkeläistalouksien puolestaan kasvoi jonkin verran.

Palkansaajien vuosipalkka keskimäärin 141 000 markkaa

Suomessa oli vuonna 1995 noin 1,2 miljoonaa palkansaajaa, jotka työskentelivät koko vuoden kokopäiväisesti. Määrä lisääntyi hieman vuodesta 1994. Kokopäivätoimisten palkansaajien keskipalkka oli noin 141 000 markkaa eli nimellisesti 4,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 1994. Miesten keskimääräinen vuosipalkka oli 159 200 markkaa ja naisten noin neljänneksen pienempi eli 121 300 markkaa. Keskimääräisillä vuosipalkoilla mitattuna naisten ja miesten väliset palkkaerot supistuivat jonkin verran vuodesta 1994.

Lähde: Tulonjakotilasto 1995: Tulot ja kulutus 1997:12. Tilastokeskus
Lisätietoja: Veli-Matti Törmälehto (09) 1734 3680, Kari Djerf (09) 1734 3425 ja Leena Hietaniemi (09) 1734 2372