27.6.1997

Tukkukaupalla erinomainen huhtikuu

Tukkukaupan myynti lisääntyi viime vuoden huhtikuusta tämän vuoden huhtikuuhun kymmenen prosenttia. Hyvä kasvu johtui erityisesti koneiden ja muiden pääomatavaroiden sekä rauta- ja rakennustarvikkeiden myynnin lisääntymisestä. Vähittäiskauppa kasvoi vähemmän. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

Kauppapäiväkorjatun määräindeksin mukaan tukkukaupan myynnin määrä lisääntyi viime vuoden huhtikuusta tämän vuoden huhtikuuhun 10,1 prosenttia ja vähittäiskaupan myynnin määrä 3,5 prosenttia.

Kaikki tukkukaupan toimialat lisäsivät myyntimääriään huhtikuussa. Rakentamisen vilkastuminen näkyi rauta- ja rakennustarvikkeiden myynnissä. Toimialan myynti parani 19 prosenttia viime vuoden huhtikuusta. Lääketukkujen myynnin paranemisen ansiosta myös muun tukkukaupan ryhmä kirjasi 19 prosentin parannuksen viimevuotiseen myyntimääräänsä.

Vähittäiskaupassa rauta- ja rakennustarvikkeiden myyntimäärä lisääntyi viime vuoden huhtikuusta seitsemän sekä sähkötarvikkeiden ja kodinkoneiden myyntimäärä kymmenen prosenttia. Tavaratalokauppa kasvoi viisi prosenttia, mutta päivittäistavarakauppa jäi viimevuotiselle tasolleen.

Tilastokeskus on julkaissut kauppapäiväkorjattuja määräindeksejä tämän vuoden alusta lähtien. Kauppapäiväkorjattujen lukujen avulla eri vuosien vastinkuukaudet saadaan aiempaa vertailukelpoisemmiksi.

Lähde: Tukku- ja vähittäiskauppa, huhtikuu 1997

Lisätietoja: Petri Vänttinen (09) 1734 3552