30.6.1997

Tuotannon kasvu kiihtyi huhtikuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi viime vuoden huhtikuusta tämän vuoden huhtikuuhun 8 prosenttia. Kun kausitekijöiden vaikutus poistetaan, oli huhtikuun tuotanto 0,5 prosenttia maaliskuun tuotantoa suurempi. Maaliskuussa tuotanto kasvoi 5,9 prosenttia edellisvuotisesta. Tuotannon kasvun nopeutumiseen vaikutti osaltaan se, että huhtikuussa oli tänä vuonna kaksi työpäivää enemmän kuin viime vuonna. Tiedot ovat Tilastokeskuksen laskemasta kokonaistuotannon kuukausikuvaajasta.

Maa- ja metsätalouden tuotanto kasvoi huhtikuussa markkinahakkuiden vauhdittamana lähes 24 prosenttia huhtikuusta 1996. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto nousi vajaat 8 prosenttia. Rakentamisen tuotannon kasvu kiihtyi 21 prosenttiin. Kaupan tuotanto lisääntyi 6,5 prosenttia ja liikenteen tuotanto 14 prosenttia. Muiden palveluiden ja julkisen toiminnan tuotanto kasvoi 2,5 prosenttia.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta, jotka lasketaan painottaen yhteen.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, huhtikuu 1997
Lisätietoja: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355