1.7.1997

Teollisuusseutujen talouskehitys nopeinta ja voimakkaimmin vaihtelevaa

Teollisuusseutukunnat kasvattivat tuotannon arvoaan eniten vuonna 1995. Huolimatta lamasta ja teollisuustuotannon arvon alenemisesta, on teollistuneiden seutukuntien talouden kehitys ollut vuosina 1988-95 keskimäärin muita seutukuntia parempi. Kun seutukuntien talouden kehitystä mitataan asukasta kohti lasketun alueellisen bruttokansantuotteen (bkta) vuosimuutosten summana, yhdeksälle kärkisijalle nousee joko suuri tai keskisuuri teollisuuspaikkakunta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen alueellisista bruttokansantuotelaskelmista.

Bruttokansantuotteen kehityksen vertailua hyvin menestyneissä seutukunnissa

Seutukunta Bkta:n kasvu Bkta:n vaihtelu Bkta-indeksi
Vuosimuutosten Vuosimuutosten Vuoden 1995
summa 1988-95 keskihajonta 1988-95 ennakkotiedot
Kaikki seutukunnat = 100 Koko maa = 100
Jämsä 132 233 137
Salo 130 184 123
Kemi-Tornio 128 216 145
Raahe 125 202 117
Loviisa 122 307 113
Kotka-Hamina 119 73 102
Äänekoski 115 156 119
Imatra 115 183 115
Etelä-Pirkanmaa 114 79 95
Kaustinen 113 141 63

Kärjessä olevien seutukuntien tuotanto on kasvanut noin kolmanneksen koko maata enemmän. Suuret kasvuluvut perustuvat vientiteollisuuden suotuisaan kehitykseen laman jälkeen ja erityisesti vuonna 1995. Metsä-, metalli- ja/tai elektroniikkateollisuus sekä sähköntuotanto ovat vetäneet kärkijoukon eroon muiden seutukuntien kehityksestä.

Teollisuusseutujen suotuisan kehityksen kääntöpuolena ovat voimakkaat, seutukunnan omasta toiminnasta riippumattomat tuotannon vaihtelut. Suurimmassa osassa tuotantoaan kasvattaneista teollisuusseutukunnista tuotannon vuosivaihtelu on vähintään puolitoistakertainen keskimääräiseen verrattuna. Vain Kotka-Haminan ja Etelä-Pirkanmaan tuotannon muutokset ovat vaihdelleet muita vähemmän.

Teollisuusseudut ohittamassa Maarianhaminan ja Helsingin

Muun maan kehitystä nopeampi kasvu on nostanut monet teollisuusseudut palvelu- ja hallintovaltaisten keskusten rinnalle ja ohikin bruttokansantuotevertailussa. Vuoden 1995 ennakkotietojen mukaan Kemi-Tornion seutu on ohittanut aiemman kärkikaksikon Maarianhaminan ja Helsingin. Jämsän seutu on noussut näiden rinnalle. Tuotannon lyhytaikaisten vaihtelujen poistamiseksi kansainvälisissä vertailuissa (esim. EU:n tilastoissa) käytetään usein kolmen viimeisen vuoden keskiarvoa. Näin tarkastellen Maarianhaminan ja Helsingin seutukunnat pysyvät kärjessä. Seuraavina tulevat Kemi-Tornio, Jämsä, Heinola ja Raahe.

Suhteellista asemaansa vuosina 1988-95 eniten menettäneiden seutukuntien joukosta ei löydy yhtä yhdistävää ominaispiirrettä. Ne ovat niin maaseutumaisia seutukuntia, teollisuusseutuja kuin palvelu- ja hallintovaltaisia kaupunkiseutujakin.

Bruttokansantuotteen kehityksen vertailua heikosti menestyneissä seutukunnissa

Seutukunta Bkta:n muutos Bkta:n vaihtelu Bkta-indeksi
Vuosimuutosten Vuosimuutosten Vuoden 1995
summa 1988-95 keskihajonta 1988-95 ennakkotiedot
Kaikki seutukunnat = 100 Koko maa =100
Keuruu 76 61 61
Jyväskylä 81 75 88
Rovaniemi 82 84 78
Torniolaakso 85 63 56
Pieksämäki 85 81 66
Koillismaa 86 76 63
Vakka-Suomi 87 188 82
Kärkikunnat 87 155 54
Porvoo 87 141 94
Orimattila 87 73 61

Seutukunnan heikon taloudellisen kehityksen taustana on ollut usein verraten alhainen bruttokansantuotteen lähtötaso (Kärkikunnat, Torniolaakso, Orimattila). Mutta joissakin tapauksissa aluetalouden taantuma on kohdannut myös aiemmin korkean tuotannon tason seutukuntia (Jyväskylä, Porvoo, Vakka-Suomi, Rovaniemi).

Taloudelliselta kehitykseltään koko maata heikompien seutujen tuotannossa ei yleensä tapahdu suuria heilahteluita. Poikkeuksen muodostavat epäsuotuisan kehityksen tilaan joutuneet teollisuusseutukunnat (Vakka-Suomi, Porvoo) sekä hyvin pienet seutukunnat (Kärkikunnat).

Lähde: Bruttokansantuote maakunnittain ja seutukunnittain 1995* (ennakkotiedot)
Lisätietoja: Erkki Niemi (09) 1734 3313, Kari Ritvanen (09) 1734 3361