2.7.1997

Pankkien tulokset elpymässä

Kotimaisten pankkien nettotulos tilikaudelta 1996 oli 2 082 miljoonaa markkaa voitollinen. Pankkien tilikauden voittolukuja kasvattivat olennaisesti kauden aikana saadut 1 628 miljoonan markan satunnaiset tuotot. Vuoden 1997 tammi-maaliskuun ajalta kirjautui vastaavasti voittoa 1 195 miljoonaa markkaa. Tilikauden 1995 tulos osoitti tilinpäätöksen tehneiden pankkien osalta vielä 423 miljoonaa markkaa tappiota. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen pankkien ja muiden luottolaitosten tilinpäätöstilastoista. Tiedot kuvaavat tilinpäätöksen tehneiden luottolaitosten toimintaa.

Muiden kotimaisten luottolaitosten voitot tilikaudelta 1996 supistuivat edellisvuodesta neljänneksellä ja olivat 709 miljoonaa markkaa. Tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana tulos oli 289 miljoonaa markkaa voitollinen. Suomessa toimiville ulkomaisten luottolaitosten sivukonttoreille kertyi tilikaudelta 1996 voittoa 89 miljoonaa markkaa, kun se edelliseltä vuodelta oli 48 miljoonaa markkaa. Sen sijaan ulkomaisten luottolaitosten vuosi 1997 alkoi tappiollisissa merkeissä. Tammi-maaliskuun aikana tappioita kertyi 37 miljoonaa markkaa.

Rahoituskatteet lähes ennallaan

Kotimaisten pankkien rahoituskatteet vuodelta 1996 olivat 10 718 miljoonaa markkaa. Tämä oli pari prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Muiden kotimaisten luottolaitosten rahoituskatteet sen sijaan kasvoivat kymmenisen prosenttia 1 705 miljoonaan markkaan viime vuoden aikana.

Palkkiotuottoina kotimaiset pankit saivat viime vuonna 4 719 miljoonaa markkaa. Tästä oli antolainaukseen liittyviä palkkiotuottoja 1 105 miljoonaa markkaa, maksuliikenteeseen liittyviä 1 442 miljoonaa ja takauksista saatuja 605 miljoonaa markkaa. Kaikkiaan kotimaiset pankit saivat vuonna 1996 palkkiotuottoja kuudenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin.

Hallintokuluja kotimaisilla pankeilla oli viime vuoden aikana 9 061 miljoonaa markkaa, josta oli henkilökuluja runsaat kaksi kolmannesta. Atk-kulujen osuus hallintokuluista oli kymmenisen prosenttia. Atk-kulut kasvoivat viime vuoden aikana kymmeneksellä.

Luotto- ja takaustappiot supistuivat viime vuonna. Kotimaisten pankkien vuoden 1996 tilinpäätöksiin kirjaamia luotto- ja takaustappioita oli 700 miljoonaa markkaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Luotto- ja takaustappioita kertyi pankeille 3 251 miljoonaa ja muille kotimaisille luottolaitoksille 211 miljoonaa markkaa. Tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana pankit kirjasivat luotto- ja takaustappioita 357 miljoonaa ja muut kotimaiset luottolaitokset 14 miljoonaa markkaa.

Pankkien taseet supistuivat viime vuoden aikana mutta kääntyivät kasvuun jo tämän vuoden alkupuolella. Tämän vuoden maaliskuun loppuun mennessä kaikkien luottolaitosryhmien taseiden kasvu nopeutui.

Pankkien henkilöstö ja konttorit vähenivät viime vuonna edelleen. Kotimaisilla pankeilla oli viime vuoden päättyessä 1 756 konttoria ja näiden palveluksessa oli 28 448 henkilöä. Henkilöstöstä oli tilapäisiä ja kausiapulaisia 980. Pankkikonttoreiden määrä väheni 90:llä ja henkilöstö 3 280:lla viime vuoden aikana. Muilla kotimaisilla luottolaitoksilla oli vuoden 1996 lopussa 37 konttoria ja näissä henkilöstöä 1 607. Konttorit vähenivät 5 konttorilla henkilöstömäärän kasvaessa 50 henkilöllä.

Pankkien korkokate*, liikevoitto ja nettovoitto 1986-1996**
* Vuodesta 1995 lähtien rahoituskate
** Tilinpäätöksen tehneet pankit (pl. ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa)

Lähde: Pankit 1996; ennakkotietoja (tilinpäätöksistä). Rahoitus 1997:20 ja Pankit 1997, 1. neljännes (osavuositilinpäätökset). Rahoitus 1997:21
Lisätietoja: Tuulikki Lund (09) 1734 3325, Hilkka Sortala (09) 1734 3328