3.7.1997

Kuluttajabarometri: Yhä useampi aikoo lomamatkalle

Lähes 60 prosenttia kotitalouksista aikoo tehdä lomamatkan kotimaassa seuraavan puolen vuoden sisällä. Ulkomaan lomamatkaa suunnittelee vajaat 40 prosenttia vastaajista. Matkustusaikeet ulkomaille vaihtelevat paljon eri puolilla Suomea. Ulkomaan lomamatkalle aiotaan eniten Etelä-Suomessa ja vähiten Pohjois-Suomessa. Kotimaan lomamatkasuunnitelmat jakautuvat tasaisemmin. Eniten niitä suunnitellaan Pohjois-Suomessa, vähiten Kymen läänissä. Uudenmaan läänissä kaikista suunnitelluista lomamatkoista puolet suuntautuu kotimaahan, Pohjois-Suomessa kolme neljäsosaa.

Laman aikana lomamatkat vähenivät selvästi. Nyt on palattu lamaa edeltäneen ajan tasolle. Lomamatkojen uusi tuleminen näkyy myös kotitalouksien säästämisessä. Lomaa varten säästi kesäkuussa joka toinen kotitalous, lamavuosina joka kolmas.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 16.-23. kesäkuuta 1 640 suomalaista.

Aikomukset matkustaa ulkomaille lääneittäin, kesäkuu 1997
Aikoo tehdä ulkomaan lomamatkan seuraavan 6 kk:n aikana
Osuus kotitalouksista, %

Kotitalouksien rahatilanne oli kesäkuussa ennallaan. 43 prosenttia vastaajista ilmoitti tulojensa ja menojensa menneen tasan. Puolet kotitalouksista oli pystynyt säästämään rahaa, 4 prosenttia oli joutunut turvautumaan säästöihinsä ja 3 prosenttia joutunut tekemään velkaa.

Puolet suomalaisista arvioi kesäkuussa maan talouden parantuneen edellisen vuoden aikana. Yhtä moni uskoi sen kohenevan myös seuraavan vuoden aikana. Parantuneen talouden odotetaan vähentävän työttömien määrää ja helpottavan kotitalouksien omaa taloustilannetta. 20 prosenttia vastaajista katsoi oman taloutensa parantuneen 12 viime kuukauden aikana ja yhtä moni arvioi sen kohenevan seuraavien 12 kuukauden kuluessa.

Kuluttajien tyytyväisyyttä mittaava luottamusindikaattori oli kesäkuussa 15,9. Väestöryhmien välillä oli edelleen eroja. Tyytyväisimpiä olivat yrittäjät ja palkansaajat, tyytymättömimpiä maatalousyrittäjät, työvoimaan kuulumattomat sekä työttömät. Eroja löytyy myös eri alueiden välillä. Tyytyväisimpiä kuluttajat olivat Etelä-Suomessa, tyytymättömimpiä Pohjois-Suomessa.

Kuluttajien luottamusindikaattori lääneittäin, kesäkuu 1997

Kuluttajien luottamusindikaattori lasketaan haastateltavien vastauksista viiteen kysymykseen: maan talouden kehitys menneenä ja tulevana vuotena, oman talouden kehitys menneenä ja tulevana vuotena sekä mittausajankohdan edullisuus suurehkoihin hankintoihin. Indikaattori on keskiarvo vastausten saldoluvuista, jotka saadaan vähentämällä paranemista arvioineiden vastaajien prosenttiosuudesta huononemista arvioineiden osuus.

Lähde: Kuluttajabarometri, kesäkuu 1997
Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349