4.7.1997

Tietoyhteiskunta kasvaa alueellisina saarekkeina

Suomi on johtavia maita tietoyhteiskuntana. Meillä on Internet-liittymiä asukasta kohti enemmän kuin missään muualla, matkapuhelintiheys on maailman huippuluokkaa ja tutkimusmenojen osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa suurempi kuin OECD- ja EU-maissa keskimäärin. Esimerkiksi kotitietokoneet ja matkapuhelimet jakaantuvat kuitenkin kotitalouksiimme epätasaisesti, ilmenee Tilastokeskuksen Kuntapuntari-julkaisun tietoyhteiskuntanumerosta.

Tietokone ja matkapuhelin yleistyvät, kun talouden koko ja perheen jäsentä kohti lasketut tulot kasvavat. Laitteiden määrää lisää myös lasten teini-ikäisyys, osoittaa Tilastokeskuksen Suomalaiset ja uusi tietotekniikka -tutkimus.

Tutkimuksessa on selvitetty myös kotitietokoneiden ja matkapuhelimien alueellista jakautumista. Kotitietokoneita on suhteellisesti eniten pääkaupunkiseudulla sekä Kuopion, Uudenmaan ja Oulun lääneissä. Matkapuhelimet pirisevät useimmiten Keski-Suomen, Lapin ja Mikkelin läänien kotitalouksissa. Vähiten sekä kotitietokoneita että matkapuhelimia on Pohjois-Karjalan läänin kotitalouksissa.

Taloustutkimuksen seuruututkimuksen mukaan Internetin käyttö on levinnyt yllättävän tasaisesti läpi Suomen. Verkkosamoilu on kuitenkin yleisintä kaupungeissa. Varsinkin Internet-verkon työpaikkakäyttö keskittyy suuriin kaupunkeihin; lähes puolet työpaikkakäyttäjistä asuu pääkaupunkiseudulla, Turussa tai Tampereella. Internetin koulukäyttö on levittänyt verkottumista myös maaseutukuntiin.

Tietoalan yritystoiminta kasvaa nopeammin kuin muu yrittäminen keskimäärin. Kasvu keskittyy tietyille alueille. Yli puolet tietotoimialojen liikevaihdosta kertyi vuonna 1995 Uudenmaan läänistä. Tilastokeskuksen Yritys- ja toimipaikkarekisterin mukaan on olemassa kuntia, joissa tietoalojen toimipaikat keräävät yli puolet kuntien yritystoimipaikkojen liikevaihdosta. Salossa osuus on jopa 75 prosenttia.

Lähde: Kuntapuntari 3/1997. Tilastokeskus
Lisätietoja: Petri Lankinen (09) 1734 2263