8.7.1997

Ulkomaan matkailu kasvoi viime vuonna 14 prosenttia

Suomalaisten ulkomaan matkailu kasvoi viime vuonna voimakkaasti jo toista vuotta peräkkäin. Matkoja ulkomaille tehtiin 14 prosenttia edellisvuotta enemmän, kun taas kotimaan matkailu ja laivayöpymisen sisältävät risteilyt kääntyivät parin prosentin laskuun. Yhteensä ulkomaille tehtiin runsaat 5 miljoonaa vapaa-ajan matkaa, joista lähes 1,3 miljoonaa oli 1-2 viikon lomamatkoja, vajaat 2 miljoonaa lyhyitä 1-3 päivän matkoja tai yöpymisen sisältäneitä risteilyjä ja loput 2 miljoonaa lähialueille tehtyjä päivämatkoja. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen neljännesvuosittain tehtävästä matkailututkimuksesta, jossa haastateltiin viime vuonna yhteensä 8 184 suomalaista.

Pitkiä 1-2 viikon lomamatkoja tehtiin viime vuonna noin 16 prosenttia enemmän kuin vuonna 1995. Kahden viime vuoden nopeasta kasvusta huolimatta ulkomaan lomamatkailu jäi viime vuonna vielä lähes viidenneksen 1990-luvun alun huippulukuja pienemmäksi.

Ulkomaan matkailua lisäsi viime vuonna eniten matkailu Kanarian saarille, joka saavutti jälleen lamaa edeltäneen tason. Sinne tehtyjen matkojen määrä kolminkertaistui kahdessa vuodessa ja viime vuonna saarilla lomaili noin 300 000 suomalaisturistia. Matkailu vilkastui myös Välimeren alueelle, missä lamasta elpynyt matkailu manner-Espanjan puolelle nosti Espanjan taas lähes yhtä suosituksi lomakohteeksi kuin Kreikka ja Turkki. Espanjassa lomaili lähes 100 000 suomalaista, Kreikassa ja Turkissa kummassakin yli 100 000 suomalaista. Yhteensä Välimeren alueen lomakohteisiin tehtiin noin 500 000 matkaa, kun Israel sekä Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän arabimaat lasketaan mukaan.

Matkailu lähialueille kasvoi 10 prosenttia

Matkailu Ruotsiin väheni viime vuonna, mutta jatkuvasti lisääntynyt matkailu Viroon ja Venäjälle kasvatti lähialueille suuntautuvaa matkailua lähes 10 prosenttia edellisvuodesta. Kun risteilyjä ei lasketa mukaan, lähialueille tehtiin viime vuonna runsaat 800 000 yöpymisen sisältänyttä vapaa-ajanmatkaa, joista kaksi kolmasosaa oli lyhyitä 1-3 päivän matkoja. Ruotsiin ja Viroon tehtiin kumpaankin lähes 300 000 ja Venäjälle noin 200 000 matkaa.

Vaikka Tallinnaan tehdyt risteilyt ovat jatkuvasti lisääntyneet, Ruotsi oli viime vuonna edelleen maissa käyntien määrällä mitattuna suosituin sellaisten risteilyjen kohde, joiden aikana yövytään laivalla. Risteilyjen yhteydessä Ruotsiin tehtiin noin 700 000 ja Viroon vajaat 600 000 vapaa-ajan matkailuun liittyvää käyntiä. Yhteensä laivayöpymisen sisältäneitä vapaa-ajan risteilyjä tehtiin lähes 2 miljoonaa. Yli 600 000 risteilijää ei käynyt risteilyn yhteydessä lainkaan maissa, vaikka suurimmalla osalla olisi ollut siihen mahdollisuus.

Ruotsi oli myös suosituin päivämatkojen kohde, kun mukaan lasketaan päiväristeilyt ja pohjoisen maarajan kautta tehdyt päivämatkat. Ruotsiin tehtiin yhteensä noin 800 000, Venäjälle 600 000 ja Viroon 550 000 vapaa-ajan matkailuun liittyvää päivämatkaa.

Kun kaikki vapaa-ajan matkat lasketaan mukaan, Ruotsi oli suosituin lähialueille suuntautuvan matkailun kohde. Läntiseen naapuriimme tehtiin viime vuonna yhteensä noin 1,8 miljoonaa, Viroon 1,4 miljoonaa ja Venäjälle 800 000 matkaa.

Kotimaassa lähes 3 miljoonaa matkaa

Kotimaassa tehtiin viime vuonna noin 2,7 miljoonaa sellaista vapaa-ajan matkaa, jonka aikana yövyttiin jossakin maksullisessa majoituksessa. Näistä lähes 2 miljoonaa oli lyhyitä 1-3 päivän matkoja ja loput 700 000 pidempiä noin viikon kestäviä matkoja. Kotimaan matkailu laski noin 2 prosenttia edellisvuodesta lähinnä kesä-heinäkuun huonon sään takia, joka vähensi leirintä- ja mökkimatkailua. Sitä vastoin hotelleissa yöpymisten määrä kasvoi jonkin verran. Kotimaan maksullisissa majoituksissa yövyttiin viime vuonna lähes 8 miljoonaa kertaa, joista hotelleissa 3,2 miljoonaa, leirintäalueilla ja lomakylissä 1,7 miljoonaa ja vuokratuissa mökeissä 2,5 miljoonaa kertaa. Maksullisten majoitusten lisäksi omalle mökille tai sukulaisten ja tuttavien luo tehtiin yhteensä noin 20 miljoonaa matkaa, joista 18 miljoonaa oli lyhyitä 1-3 päivän matkoja.

Lähde: Suomalaisten matkailu 1996
Lisätietoja: Ritva Marin (09) 1734 2552