14.7.1997

Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 2,5 prosenttia

Rakennuskustannukset nousivat vuoden 1996 kesäkuusta vuoden 1997 kesäkuuhun 2,5 prosenttia. Tarvikepanosten hinta kohosi 2,7 prosenttia, työpanosten hinta 3,4 prosenttia ja muiden panosten hinta 0,5 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Toukokuusta kesäkuuhun rakennuskustannukset nousivat 0,3 prosenttia. Työpanosten hinta nousi 0,3 prosenttia, tarvikepanosten hinta 0,5 prosenttia ja muiden panosten hinta 0,1 prosenttia.

Rakennuskustannusindeksi (1995=100)
ja sen vuosi- ja kuukausimuutokset
Indeksi Kesäkuu Muutos-% Muutos-%
1997 6/96-6/97 5/97-6/97
Ammattimainen rakentaminen
Kokonaisindeksi 101,3 2,5 0,3
Asuinkerrostalo 101,1 2,9 0,4
Toimisto- ja liikerakennus 100,6 2,4 0,3
Teollisuus- ja varastorakennus 102,5 2,2 0,3
Omatoiminen rakentaminen
Erillinen pientalo 103,7 4,1 0,2
Maatalouden tuotantorakennus 103,7 5,2 0,2

Rakennuskustannusindeksiin saadaan tarvikehintatiedot tarviketoimittajilta, järjestöiltä ja rakennusyrityksiltä. Työpanosten hintatiedot perustuvat Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton jäsenyrityksiltään keräämiin tietoihin maksetuista palkoista.

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 1997, kesäkuu
Lisätietoja: Veikko Lampinen (09) 1734 2238, Sinikka Kanerva (09) 1734 2231