15.7.1997

Teollisuustuotanto kasvoi nopeasti

Teollisuustuotanto kasvoi Tilastokeskuksen työpäiväkorjatun indeksin mukaan 6,1 prosenttia viime vuoden toukokuusta tämän vuoden toukokuuhun. Tuotannon kasvua pitävät yllä erityisesti paperi- ja rakennusaineteollisuus.

Paperin tuotanto lisääntyi toukokuussa edellisvuotisesta 19,5 prosenttia ja tuotanto oli määrällisesti korkeimmillaan tällä vuosikymmenellä. Rakennusaineteollisuus kasvoi 20,7 prosenttia. Se lähestyi määrällisesti vuoden 1990 huippulukuja.

Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi viime vuoden toukokuusta 7,1 prosenttia. Metalliteollisuuden päätoimialoista sähköteknisten tuotteiden valmistus lisääntyi 12,5 prosenttia. Perusmetalliteollisuus kasvoi 8,5 prosenttia, koneteollisuus 6,4 prosenttia ja metallituoteteollisuus 10,4 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotanto nousi 1,7 prosenttia ja muun tehdasteollisuuden 3,1 prosenttia. Sähkön tuotanto väheni 4,7 prosenttia. Lasku selittyy pääosin sillä, että kotimaista tuotantoa korvattiin toukokuussa tuonnilla.

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli toukokuussa käytössä 88 prosenttia. Metalliteollisuuden käyttöaste oli lähes 89 prosenttia, puu- ja paperiteollisuuden käyttöaste oli 96 prosenttia, kemianteollisuuden lähes 79 prosenttia ja muun tehdasteollisuuden lähes 81 prosenttia.

Tammi-toukokuussa tuotanto lisääntyi 7,7 prosenttia vuotta aiemmasta. Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi 8,7 prosenttia ja puu- ja paperiteollisuuden tuotanto 15,4 prosenttia.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, toukokuu 1997. Tilastokeskus
Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479