7.8.1997

Kuluttajien luottamus talouteen vahva

Suomalaisten luottamus talouden paranemiseen säilyi vahvana heinäkuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli +15,4. Väestöryhmien välillä oli kuitenkin eroja. Tyytyväisimpiä olivat yrittäjät ja tyytymättömimpiä maatalousyrittäjät. Eroja löytyy myös eri alueiden välillä. Tyytyväisimpiä kuluttajat olivat Etelä-Suomessa, tyytymättömimpiä Vaasan, Pohjois-Karjalan ja Kuopion lääneissä. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 21. - 28 heinäkuuta 1 600 suomalaista.

Luottamusindikaattori lääneittäin, heinäkuu 1997

56 prosenttia suomalaisista arvioi heinäkuussa maan talouden parantuneen edellisten 12 kuukauden aikana. 43 prosenttia uskoi sen paranevan myös seuraavien 12 kuukauden aikana. Viidennes vastaajista katsoi oman taloutensa parantuneen edellisen vuoden aikana ja yhtä moni uskoi sen edelleen paranevan. Työttömyyden arveltiin jonkin verran hellittävän seuraavan vuoden aikana.

Kotitalouksien rahatilanne oli heinäkuussa ennallaan. 41 prosenttia vastaajista ilmoitti tulojensa ja menojensa menneen tasan. Puolet kotitalouksista oli pystynyt säästämään rahaa. 4 prosenttia oli joutunut turvautumaan säästöihinsä ja 3 prosenttia oli joutunut tekemään velkaa.

Niukka enemmistö vastaajista piti heinäkuussa ajankohtaa huonona säästämiselle. Kaksi kolmasosaa kotitalouksista aikoi säästää seuraavan vuoden aikana. Näistä yli puolet säästää velanhoitoa varten ja yhtä moni pahan päivän varalle. Kaksi kolmasosaa vastaajista piti luotonottoa melko edullisena ja 12 prosenttia aikoi ottaa lainaa seuraavan vuoden aikana.

43 prosenttia kotitalouksista piti heinäkuun ajankohtaa edullisena isompien hankintojen tekoon. Viidennes oli toista mieltä. Auton aikoi ostaa kahden vuoden sisällä neljännes kotitalouksista, asunnon 8 prosenttia. Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan ostoaikeet olivat edelleen korkealla. Viidennes vastaajista aikoi hankkia kodinkoneita ja hieman useampi viihde-elektroniikkaa seuraavan puolen vuoden aikana. Remontti- ja sisustusaikeet olivat suunnilleen vuoden takaisella tasolla. Kotitalouksista neljäsosa aikoi remontoida ja kolmasosa sisustaa kotiaan puolen vuoden aikana. 42 prosenttia aikoi tehdä kotimaan lomamatkan ja kolmasosa lomailla ulkomailla.

Luottamusindikaattori EU-maissa, kesäkuu 1997
Lähde: European Commission: European Economy, Supplement B, 7/1997
*) Tammikuu 1997

Kuluttajien luottamusindikaattori lasketaan haastateltavien vastauksista viiteen kysymykseen: maan talouden kehitys menneenä ja tulevana vuotena, oman talouden kehitys menneenä ja tulevana vuotena sekä mittausajankohdan edullisuus suurehkoihin hankintoihin. Indikaattori on keskiarvo vastausten saldoluvuista, jotka saadaan vähentämällä paranemista arvioineiden vastaajien prosenttiosuudesta huononemista arvioineiden osuus.

Lähde: Kuluttajabarometri, heinäkuu 1997
Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349