14.8.1997

Rakennuskustannusten nousu kiihtyy

Rakennuskustannukset kohosivat heinäkuussa 2,6 prosenttia viime vuoden heinäkuusta. Vuoden 1996 huhtikuusta jatkunut nousu on kiihtynyt tämän vuoden alkupuoliskolla. Tammikuusta heinäkuuhun kasvu oli lähes kaksi prosenttia, kun edellisenä puolivuotiskautena nousu jäi 0,8 prosenttiin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Kesäkuusta heinäkuuhun rakennuskustannukset nousivat 0,3 prosenttia. Työpanosten hinta kohosi 0,2 prosenttia ja tarvikepanosten hinta 0,6 prosenttia. Muiden panosten hinta laski 0,2 prosenttia.


Huom. Liitteenä taulukko!

Rakennuskustannusindeksi (1995=100) ja sen vuosi- ja kuukausimuutokset
Indeksi Heinäkuu 1997
Muutos-%
Muutos-%
7/96-7/97
6/97-7/97

Ammattimainen rakentaminen
Kokonaisindeksi 101,7
2,6
0,3
Asuinkerrostalo 101,5
3,0
0,3
Toimisto- ja liikerakennus 101,0
2,5
0,4
Teollisuus- ja varastorakennus 102,7
2,4
0,3

Omatoiminen rakentaminen
Erillinen pientalo 104,5
4,3
0,7
Maatalouden tuotantorakennus 104,1
5,1
0,4

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 1997, heinäkuu
Lisätietoja: Veikko Lampinen (09) 1734 2238, Anja Räisänen (09) 1734 2230