22.8.1997

Palkat nousseet vuodessa 2,7 prosenttia

Palkansaajien nimelliset ansiot kohosivat viime vuoden huhti-kesäkuusta tämän vuoden huhti-kesäkuuhun 2,7 prosenttia. Noususta runsaat puolet johtui lokakuun 1996 yleisistä palkankorotuksista. Lopun arvioidaan aiheutuneen palkkaliukumista ja rakennetekijöistä. Reaaliansiot nousivat samana aikana 1,6 prosenttia. Luvut ovat Tilastokeskuksen ennakkotietoja.

Vuonna 1996 nimelliset ansiot nousivat edellisestä vuodesta lopullisten tietojen mukaan 3,9 prosenttia. Reaaliset ansiot kohosivat 3,3 prosenttia.

Ansiotason ja reaaliansioiden muutos neljänneksittäin 1991-1997
%-muutos vuotta aiemmasta

Palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio oli tämän vuoden huhti-kesäkuussa 10 800 markkaa kuukaudessa. Miesten keskiansio oli runsaat 11 900 markkaa ja naisten 9 700 markkaa kuukaudessa. Kuukausipalkkaa saavien keskiansio oli vajaat 11 300 markkaa ja tuntipalkkaa saavien runsaat 9 600 markkaa kuukaudessa.

Tilastokeskuksen ansiotasoindeksi mittaa palkansaajien ansioiden kehitystä säännölliseltä työajalta. Ansioista ei ole vähennetty veroja eikä veronluonteisia maksuja.

Lähde: Ansiotasoindeksi, 2. neljännes 1997. Tilastokeskus
Lisätietoja: Harri Nummila (09) 1734 3235