26.8.1997

Konkurssit vähenevät edelleen

Tämän vuoden alkupuoliskolla pantiin vireille 1 856 konkurssia, mikä on viidennes vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Konkurssien määrä väheni kaikilla päätoimialoilla paitsi palveluissa, joissa konkurssit lisääntyivät 10 prosenttia edellisvuotisesta. Vuoden toisella neljänneksellä konkurssien määrä jäi jo samalle tasolle kuin toisella neljänneksellä vuonna 1990. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen konkurssitilastosta.

Konkurssit vähenivät tammi-kesäkuussa kaikissa muissa lääneissä paitsi Kymen ja Lapin lääneissä. Ahvenanmaalla niiden määrä pysyi ennallaan. Konkurssien takia uhanalaiseksi joutui 5 700 työpaikkaa. Se on 27 prosenttia vähemmän kuin tammi-kesäkuussa 1996.

Vuoden alkupuoliskolla vireille pannuista konkursseista 67 prosenttia oli velkojan hakemia. Vuotta aiemmin osuus oli 63 prosenttia. Velkojan vireille panemista konkursseista lähes puolet oli verottajan hakemia, 29 prosenttia vakuutusyhtiöiden, 7 prosenttia pankkien ja muiden rahoituslaitosten ja 17 prosenttia muiden velkojien hakemia. Verottajan osuus kasvoi edellisvuotisesta, kun taas kaikkien muiden pieneni.

Velkajärjestelyjen määrä romahti alle puoleen

Tammi-kesäkuussa jätettiin käräjäoikeuksiin 2 994 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta, mikä on peräti 57 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Hakemuksia vähensi yksityishenkilöiden velkajärjestelylain uudistus helmikuussa 1997, jossa velkajärjestelyn edellytykset tiukkenivat. Kaikkiaan yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemuksia on lain voimaantulon (8.2.1993) jälkeen tehty 53 062.

Yrityssaneerauksia pantiin tammi-kesäkuussa vireille vain 109. Se on 66 vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna.

Lähde: Konkurssitiedote 7/1997
Lisätietoja: Kimmo Moisio (09) 1734 3239, Eeva Heinonen (09) 1734 3268

Huom. Liitteenä kaksi taulukkoa!

Vireille pannut konkurssit toimialoittain, tammi-kesäkuu 1997Konkurssit
Tammi-kesäkuu 1997

%-muutos
Tammi-kesäkuu 1996/97

Konkurssiin haetut yritykset 1 747 -19
Maa-, metsä- ja kalatalous 17 -65
Teollisuus, kaivostoiminta, energiahuolto 210 -38
Rakentaminen 235 -20
Kauppa 451 -21
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 133 -13
Kuljetus, tietoliikenne, varastointi 125 -2
Palvelut 364 10
Toimiala tuntematon 212 -26
Konkurssiin haetut yksityishenkilöt 109 -32
Konkurssiin haettuja kaikkiaan 1 856 -20

Vireille pannut konkurssit lääneittäin, tammi-kesäkuu 1997Lääni
Konkurssit
Tammi-kesäkuu 1997

%-muutos
Tammi-kesäkuu 1996/97

Uudenmaan lääni 562 -14
Turun ja Porin lääni 237 -22
Hämeen lääni 214 -25
Kymen lääni 126 7
Mikkelin lääni 67 -46
Pohjois-Karjalan lääni 52 -13
Kuopion lääni 67 -1
Keski-Suomen lääni 93 -17
Vaasan lääni 166 -36
Oulun lääni 187 -22
Lapin lääni 77 5
Ahvenanmaa 8 0
Koko maa 1 856 -20

Tilastokeskuksen konkurssitilasto perustuu käräjäoikeuksien ilmoituksiin vireille tulleista konkursseista, yrityssaneerauksista ja yksityishenkilöiden velkajärjestelyistä. Yritysten taustatiedot saadaan Tilastokeskuksen yritysrekisteristä.