29.8.1997

Tuotanto kasvoi edelleen ripeästi kesäkuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi viime vuoden kesäkuusta tämän vuoden kesäkuuhun 6,6 prosenttia. Toukokuussa tuotanto kasvoi 5 prosenttia edellisvuotisesta. Kun kausitekijöiden vaikutus poistetaan, oli kesäkuun tuotanto 0,5 prosenttia toukokuun tuotantoa suurempi. Tiedot ovat Tilastokeskuksen laskemasta kokonaistuotannon kuukausikuvaajasta.

Maa- ja metsätalouden tuotanto kasvoi kesäkuussa markkinahakkuiden vauhdittamana 11,5 prosenttia kesäkuusta 1996. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto lisääntyi 6,5 prosenttia. Rakentaminen jatkui edelleen vilkkaana, ja sen tuotanto kasvoi 15 prosenttia. Kaupan tuotanto nousi 7,7 prosenttia ja liikenteen tuotanto yli 10 prosenttia. Muiden palveluiden ja julkisen toiminnan tuotanto lisääntyi 2,5 prosenttia.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista talouden eri alojen kuukausisarjaan, jotka lasketaan painottaen yhteen.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, kesäkuu 1997
Lisätietoja: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355