8.9.1997

Suomen veroaste 48,2 prosenttia viime vuonna

Suomen veroaste eli verojen osuus bruttokansantuotteesta oli viime vuonna ennakkotietojen mukaan 48,2 prosenttia. Se oli 2,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 1995. Verojen kokonaismäärä kasvoi viime vuonna 9,3 prosenttia, kun taas nimellinen bruttokansantuote kasvoi 4,5 prosenttia vuodesta 1995.

Tiedot perustuvat OECD:n uusimpaan verotilastoon, johon Suomen tiedot on laskenut Tilastokeskus. Tilastossa on vuotta 1996 koskevia ennakkotietoja 24 maasta. Suomen veroaste oli näiden maiden joukossa kolmanneksi korkein. Suomen ohittivat Tanska ja Ruotsi, joissa veroaste oli 51,9 prosenttia. Veroaste nousi vuodesta 1995 kahdessatoista maassa.

Suomen veroaste OECD-maiden neljänneksi korkein 1995

Vuonna 1995 Suomen veroaste oli 46,1 prosenttia. Se oli OECD-maiden neljänneksi korkein. Suomea edellä olivat Tanska, missä veroaste oli 51,3 prosenttia, Ruotsi, missä se oli 49,7 prosenttia, ja Belgia, missä veroaste oli 46,5 prosenttia. Muiden OECD-maiden veroaste jäi alle 45 prosentin. OECD-maiden keskiarvo oli 37,4 prosenttia ja EU-maiden 41,8 prosenttia.

Suomen kokonaisveroista 42,5 prosenttia muodostui tulo- ja omaisuusveroista vuonna 1995. Vastaava osuus oli OECD-maissa keskimäärin 40,7 prosenttia. Tavaroista ja palveluksista maksettavat verot olivat Suomessa 29,7 prosenttia kaikista veroista, kun ne olivat OECD-maissa keskimäärin 32,4 prosenttia. EU-maissa tulo- ja omaisuusverojen osuus kokonaisveroista oli keskimäärin 38,1 prosenttia ja tavaroista ja palveluksista maksettavien verojen osuus 31,0 prosenttia.

OECD:n julkaisemaan vuosittaiseen verotilastoon kerätään kaikista jäsenmaista vertailukelpoista tietoa verotuksen rakenteesta ja sen kokonaismäärästä. Verojen kokonaismäärän ja bruttokansantuotteen suhdetta kutsutaan veroasteeksi.

Lähde: OECD:n verotilasto. Suomen tiedot lasketaan Tilastokeskuksessa. Erillistulosteita Suomen veroasteesta saatavissa Tilastokeskuksesta.
Lisätietoja: Henry Takala (09) 1734 3358

Huom. Liitteenä taulukko!

Veroaste OECD-maissa 1980-1996*
Kokonaisveromäärien %-osuus markkinahintaisesta bruttokansantuotteesta
vuoden 1995 mukaisessa suuruusjärjestyksessä
1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996*
Tanska 45,5 49,0 48,7 48,8 49,2 50,3 51,8 51,3 51,9
Ruotsi 48,8 50,0 55,6 53,7 51,0 50,1 50,8 49,7 51,9
Belgia 44,4 47,3 44,4 44,5 44,6 45,2 46,5 46,5 46,6
Suomi 1) 36,9 40,8 45,4 46,9 46,8 45,4 47,6 46,1 48,2
Ranska 41,7 44,5 43,7 43,9 43,7 43,9 44,1 44,5 45,7
Tšekin tasavalta .. .. .. .. .. 48,1 47,2 44,3 43,7
Luxemburg 42,0 46,7 43,4 42,6 41,8 43,9 44,3 44,0 44,0
Alankomaat 45,2 44,1 44,6 47,2 46,8 47,5 45,3 44,0 43,9
Puola .. .. .. 37,2 38,2 42,4 43,2 42,7 42,0
Itävalta 40,3 42,4 41,0 41,5 43,0 43,4 43,2 42,4 44,1
Norja 42,7 43,3 41,8 41,8 41,0 40,1 41,3 41,5 41,4
Kreikka 29,4 34,5 36,5 38,0 39,6 39,8 41,2 41,4 ..
Italia 30,4 34,5 39,2 39,7 42,1 43,8 41,7 41,3 43,5
Saksa 2) 38,2 38,1 36,7 38,2 39,0 39,0 39,2 39,2 38,2
Unkari .. .. .. 42,3 42,4 42,0 41,0 39,2 38,5
Uusi-Seelanti 33,0 33,6 38,1 36,6 37,0 37,2 37,6 38,2 36,0
Kanada 31,6 33,1 36,5 36,7 36,4 35,9 36,4 37,2 ..
Iso-Britannia 35,3 37,9 36,4 35,7 35,1 33,5 34,2 35,3 ..
Espanja 24,1 28,8 34,4 34,7 35,9 34,9 35,0 34,0 33,7
Sveitsi 30,8 32,0 31,5 31,2 31,9 33,2 33,6 33,9 35,1
Irlanti 33,8 36,4 34,8 35,2 35,4 35,4 36,1 33,8 33,6
Portugali 25,2 27,8 31,0 31,7 33,4 31,4 33,0 33,8 33,4
Islanti 29,2 28,4 31,4 31,4 32,2 31,2 30,9 31,2 32,2
Australia 28,4 30,0 30,8 29,1 28,7 28,8 29,9 30,9 32,6
Japani 25,4 27,6 31,3 30,8 29,2 29,1 27,8 28,5 ..
USA 26,9 26,0 26,7 26,8 26,7 27,0 27,5 27,9 ..
Turkki 17,9 15,4 20,0 21,0 22,4 22,7 22,2 22,5 25,1
Etelä-Korea 17,5 16,8 19,0 18,8 19,8 20,7 21,5 22,3 23,2
Meksiko 16,0 17,0 17,1 17,0 17,4 17,4 17,0 16,0 16,0
OECD 33,1 34,9 36,2 36,5 36,8 37,4 37,6 37,4 ..
OECD/Amerikka 24,8 25,4 26,8 26,9 26,8 26,8 26,9 27,0 ..
OECD/Tyynenmeren alue 26,1 27,0 29,8 28,8 28,7 28,9 29,2 30,0 ..
OECD/Eurooppa 35,9 38,0 39,0 39,4 39,8 40,3 40,6 40,1 ..
EU 15 37,4 40,2 41,0 41,5 41,8 41,9 42,3 41,8 ..

1) Vuosien 1995 ja 1996* tuoreimmat tiedot, OECD:n tilastossa vastaavat luvut ovat 46,5 ja 48,8
2) Vuodesta 1991 lähtien yhdistyneen Saksan tiedot
* ennakkotieto .. ei tietoa