12.9.1997

Ulkomaalaisomisteisten yritysten osuus yritystoiminnasta 8 prosenttia

Vuonna 1995 Suomessa toimi 1 476 ulkomaalaisomisteista yritystä. Se oli vain noin puoli prosenttia kaikista maassamme toimivista yrityksistä. Ulkomaalaisomisteiset yritykset ovat kuitenkin keskimäärin selvästi suurempia kuin kotimaiset. Henkilöstön määrällä tai yritysten tuottamalla arvonlisäyksellä mitaten niiden osuus koko yrityskannasta oli jo noin 8 prosenttia.

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksessa meneillään olevasta EU:n rahoittamasta pilottitutkimuksesta. Hankkeessa tutkitaan ja yhdenmukaistetaan ulkomaalaisomisteisten yritysten tilastointia eri jäsenmaissa. Suomessa erityisesti epäsuorat omistussuhteet ja pitkät omistajaketjut ovat aiemmin vaikeuttaneet tarkan kuvan saamista ulkomaalaisomisteisten yritysten roolista taloudessamme. Tilastointia uudistettaessa on nyt menty näiden suhteiden ja ketjujen alkulähteille.

Vuonna 1995 ulkomaalaisomisteisista yrityksistä suurin osa oli ruotsalaisia. Niitä oli 531 eli yli kolmannes kaikista ulkomaalaisomisteisista yrityksistä Suomessa. Seuraavaksi yleisimmät kotimaat olivat Yhdysvallat, Tanska ja Alankomaat. Omistajatahoja oli kaikkiaan 34 eri maasta.

Ulkomaalaisomisteiset yritykset maittain 1995
Maa Lukumäärä
1. Ruotsi 531
2. Yhdysvallat 171
3. Tanska 128
4. Alankomaat 126
5. Saksa 116
6. Sveitsi 103
7. Iso-Britannia 86
8. Norja 61
9. Ranska 40
10. Venäjä 30
Muut 84
Yhteensä 1 476

Päätoimialoittain eniten ulkomaalaisomisteisia yrityksiä toimi tukku- ja vähittäiskaupassa (771). Toimialan osuus kaikista ulkomaisista yrityksistä oli yli puolet. Seuraavaksi eniten ulkomaalaisomisteisia yrityksiä oli teollisuudessa (257) sekä kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluissa (198).

Ulkomaalaisomisteiset yritykset kotimaisia suurempia

Siinä missä suomalaisen yrityksen keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 1995 oli noin 5, ulkomaisessa omistuksessa ollut yritys työllisti keskimäärin 57 henkilöä. Keskimääräisen kotimaisen yrityksen liikevaihto oli 4 miljoonaa, kun vastaava ulkomaalaisen yrityksen liikevaihto oli noin 80 miljoonaa markkaa. Taseen loppusumman vastaavat arvot olivat 6 miljoonaa ja 70 miljoonaa markkaa. Tilikauden tulosta keskimääräiselle kotimaiselle yritykselle kertyi 0,2 miljoonaa ja ulkomaalaisomisteiselle yritykselle 3 miljoonaa markkaa.

Ulkomaalaisomisteisten yritysten yhteenlaskettu henkilöstö vuonna 1995 oli yli 84 000. Kaikkien Suomessa toimivien yritysten työvoimasta se oli noin 8 prosenttia. Kuten lukumäärällä niin myös henkilöstöllä mitaten suurin kansallinen ryhmä oli ruotsalaisomistuksessa olleet yritykset. Niiden henkilöstömäärä oli yli 27 000. Seuraavaksi suurimpia työllistäjiä olivat sveitsiläiset ja yhdysvaltalaiset yritykset.

Ulkomaalaisomisteisten yritysten henkilöstö maittain 1995
Maa Henkilöstö
1. Ruotsi 27 647
2. Sveitsi 12 062
3. Yhdysvallat 10 670
4. Norja 7 867
5. Alankomaat 7 263
6. Iso-Britannia 4 874
7. Saksa 3 844
8. Japani 2 956
9. Tanska 2 435
Muut 4 474
Yhteensä 84 092

Viime vuosina ulkomaalaisomisteisten yritysten lukumäärä on kasvanut voimakkaasti, noin sadalla yrityksellä vuosittain. Keskeisin etabloitumiskeino Suomeen on ollut jo toimivan yrityksen osto, mutta ulkomaalaiset tahot perustavat ajoittain myös uusia yrityksiä maahamme.

Yritys on uudistetussa tilastoinnissa määritelty ulkomaalaisomisteiseksi, mikäli ulkomaisten omistajien yhteenlaskettu omistusosuus on vähintään 50 prosenttia. Jos ulkomaisista omistusosuuksista huolimatta päätäntävalta yrityksen suhteen on suomalaisissa käsissä, ei yritystä lasketa ulkomaalaisomisteiseksi. Maa kertoo ns. perimmäisen omistajatahon kotimaan eli omistusketjua on seurattu sen alkulähteille.

Lähteet: Yritysten rakennetilasto, Tilastokeskus.
Suomen Pankin tietoja ulkomaalaisomisteisista yrityksistä.
Lisätietoja: Peter Parkkonen (09) 1734 3399