26.9.1997

Lisätietoja: Paula Salminen (09) 1734 2234
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen (09) 1734 2408

Rakennuslupien määrä lisääntyi heinäkuussakin selvästi

Rakennuslupia myönnettiin heinäkuussa runsaan kahden miljoonan kuutiometrin rakentamiseen eli 41 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Kuutiomäärät lisääntyivät kaikissa rakennustyypeissä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilastosta.

Runsaat 1 700 uutta asuntoa sai heinäkuussa rakennusluvan, vajaa kolmannes enemmän kuin vuotta aiemmin. Lähes puolet luvista myönnettiin omakotiasunnoille. Niille myönnettyjen lupien määrä lisääntyi viime vuoden heinäkuusta 70 prosenttia.

Tammi-heinäkuussa rakennuslupien kokonaiskuutiomäärä oli noin neljänneksen edellisvuotista suurempi. Se lisääntyi kaikissa rakennustyypeissä lukuun ottamatta julkisia rakennuksia sekä teollisuus- ja varastorakennuksia. Rakennusluvan saaneiden asuntojen määrä oli puolitoistakertainen viime vuoden tammi-heinäkuuhun verrattuna.


Myönnetyt rakennusluvat heinäkuussa ja tammi-heinäkuussa 1997
Heinäkuu
1000 m3
Muutos, %
7/96 - 7/97
Tammi-heinäkuu
1000 m3
Muutos, %
1-7/96 - 1-7/97
Kaikki rakennukset 2 076 41 22 600 23
Asuinrakennukset 664 42 7 414 49
Liike- ja toimistorakennukset 183 82 3 261 140
Julkiset palvelurakennukset 149 60 1 119 -42
Teollisuus- ja varastorakennukset 543 35 5 100 -10
Teollisuusrakennukset 434 124 3 491 -10
Maatalousrakennukset 342 45 4 056 46
Asunnot, kpl 1 717 kpl 31 % 20 367 kpl 51 %

Tilastokeskuksen rakennuslupatilasto perustuu kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin myönnetyistä rakennusluvista.

Lähde: Myönnetyt rakennusluvat, heinäkuu 1997. Tilastokeskus