29.09.1997

Lisätietoja: Petri Vänttinen (09) 1734 3552, Eeva Immonen (09) 1734 3464
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen (09) 1734 2408

Sähkö- ja kodintekniikan kauppa vilkasta heinäkuussa

Tukkukaupan myynti lisääntyi viime vuoden heinäkuusta tämän vuoden heinäkuuhun kaikilla muilla toimialoilla kuin polttoaineiden tukkukaupassa. Eniten kasvoi sähkö- ja kodintekniikan tukkukauppa, ilmenee Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

Kauppapäiväkorjatun määräindeksin mukaan tukkukaupan myynnin määrä lisääntyi viime vuoden heinäkuusta tämän vuoden heinäkuuhun 7,6 prosenttia ja vähittäiskaupan myynnin määrä 4,8 prosenttia.

Tukkukaupassa sähkö- ja kodintekniikan kauppa kasvoi neljänneksen. Yleistukkukauppa sekä tekstiilien ja vaatteiden tukkukauppa lisääntyivät 18 prosenttia viime vuoden heinäkuusta. Polttoainetukkukaupan myyntimäärä väheni lähes 5 prosenttia.

Vähittäiskauppa kasvoi epätasaisesti eri toimialoilla. Kenkien sekä sähkö- ja kodintekniikan kauppa kasvoivat yli 10 prosenttia. Koko vähittäiskaupan myynnin kasvuvauhti on ollut alkuvuonna melko tasaisesti noin 4,5 prosenttia.

Tilastokeskus on julkaissut kauppapäiväkorjattuja määräindeksejä tämän vuoden alusta lähtien. Kauppapäiväkorjauksen avulla eri vuosien vastinkuukaudet saadaan aiempaa vertailukelpoisemmiksi.

Lähde: Tukku- ja vähittäiskauppa, heinäkuu 1997. Tilastokeskus