29.9.1997

Lisätietoja: Riikka Rautanen (09) 1734 3561
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala (09) 1734 3604

Koulutukseen hakeneista puolet aloitti opinnot

Kaikkiaan 260 000 nuorta tai aikuista haki viime vuonna alkaneeseen, tutkintoon tähtäävään koulutukseen. Hakijoista 52 prosenttia aloitti opiskelun. Aloittaneiden osuus hakijoista oli päivälukioissa 92 prosenttia, kouluasteella 68, opistoasteella 52 ja ammatillisella korkea-asteella 44 prosenttia. Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa aloitti alle kolmannes hakijoista. Tiedot ovat Tilastokeskuksen Oppilaitostilastot 1997 -julkaisusta.

Peruskoulun yhdeksäsluokkalaisista 99 prosenttia haki ja 93 prosenttia sai heti jatko-opiskelupaikan. Uusista ylioppilaista 82 prosenttia haki koulutukseen, mutta vain 39 prosenttia pääsi heti jatkamaan opintojaan.

Oppilaitoksissa opiskelevista joka viides kävi töissä opiskelun ohessa vuonna 1995. Työssäkäynti oli sitä yleisempää, mitä korkeamman asteisessa koulutuksessa ja mitä vanhempi opiskelija oli.

Opiskelijoita yli miljoona, tutkintoja 177 000

Peruskoulujen, päivälukioiden, ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkintoon tähtäävässä koulutuksessa oli viime vuonna yli miljoona opiskelijaa. Opiskelijamäärä lisääntyi edellisvuodesta runsaan prosentin. Määrä kasvoi muissa oppilaitosryhmissä kuin ammatillisissa oppilaitoksissa, joiden opiskelijoista osa siirtyi uusiin vakinaisiin ammattikorkeakouluihin.

Viime vuoden syksyllä aloitti toimintansa 9 vakinaista ammattikorkeakoulua. Niissä oli opiskelijoita 16 600. Lisäksi ammatillisissa oppilaitoksissa toimi ammattikorkeakoulun kokeiluyksikköjä; 28 kokeiluyksikössä oli opiskelijoita 26 100.

Tutkintoja suoritettiin viime vuonna 177 000, prosentti vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tutkintojen määrä väheni peruskouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Sen sijaan lukioissa ja yliopistoissa tutkintojen määrä lisääntyi, yliopistoissa lähes 10 prosenttia. Vakinaisissa ammattikorkeakouluissa suoritettiin ensimmäiset 700 tutkintoa. Lisäksi näyttökokeissa suoritettiin 2 600 ammattitutkintolain mukaista tutkintoa.

Oppilaitostilastot 1997 on uusi Tilastokeskuksen julkaisu, joka sisältää tuoreimmat koulutustilastot peruskouluista yliopistoihin. Siinä on tietoja oppilaitoksista, opiskelijoista, tutkinnoista, aikuiskoulutuksesta, opettajista, peruskoulun ja lukion ainevalinnoista, koulutukseen hakeutumisesta ja pääsystä sekä opiskelijoiden työssäkäynnistä.

Lähde: Oppilaitokset 1997. Tilastokeskus