9.10.1997

Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Kuluttajabarometri: Kodinkonekauppa jatkuu vilkkaana

Kuluttajien mielestä Suomen taloudellinen tilanne on kohentunut viimeisen vuoden aikana ja talouskasvun uskotaan jatkuvan. Parantuneen talouden odotetaan vähentävän työttömien määrää ja helpottavan kotitalouksien omaa taloustilannetta 12 seuraavan kuukauden aikana. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 22. - 29. syyskuuta 1 800 suomalaista.

Kuluttajien tyytyväisyyttä mittaava luottamusindikaattori oli syyskuussa 15,1. Se nousi elokuusta 2,4 yksikköä ja ylti lähes touko-heinäkuun tasolle.

Yli puolet prosenttia vastaajista arvioi maan talouden parantuneen edellisen vuoden aikana ja 45 prosenttia haastatelluista uskoi sen paranevan myös seuraavan vuoden aikana. Joka viides katsoi oman taloutensa parantuneen ja yhtä moni uskoi sen edelleen paranevan. Väestöryhmistä tyytyväisimpiä olivat yrittäjät ja palkansaajat, tyytymättömimpiä työttömät ja maatalousyrittäjät.

Neljä kymmenestä piti ajankohtaa edullisena isojen hankintojen tekoon. Kaksi kymmenestä oli vastakkaista mieltä. Asunnon ostoaikeet olivat syyskuussa suunnilleen ennallaan. Kuusi kotitaloutta sadasta aikoi ostaa asunnon seuraavan vuoden aikana. Uuden henkilöauton hankintaa puolen vuoden kuluessa suunnitteli 50 000 kotitaloutta. Käytetyn auton aikoi ostaa 165 000 kotitaloutta.

Kodinkoneiden hankinta-aikeet olivat syyskuussa vahvistuneet. Joka neljäs kotitalous aikoi ostaa kodinkoneita puolen vuoden aikana. Yhtä moni ajatteli remontoida kotiaan tai ostaa viihde-elektroniikkaa. Harrastusvälineitä aikoi hankkia joka kuudes. Kodin sisustamista suunnitteli neljä taloutta kymmenestä. Yhtä moni suunnitteli tekevänsä lomamatkan kotimaassa puolen vuoden kuluessa. Kolme kymmenestä aikoi lomailla ulkomailla.

Kotitalouksien rahatilanne oli syyskuussa ennallaan. Vastaajista 44 prosenttia ilmoitti tulojensa ja menojensa menneen tasan ja 47 prosenttia kotitalouksista oli pystynyt säästämään. Neljä sadasta oli joutunut turvautumaan säästöihinsä ja kolme sadasta oli tehnyt velkaa. Vajaa puolet vastaajista piti ajankohtaa huonona säästämiselle. Kaksi kolmesta aikoi säästää seuraavan vuoden aikana. Yhtä suuri osuus piti luotonottoa edullisena. Runsas kymmenesosa vastaajista aikoi ottaa lainaa seuraavan vuoden aikana.

Kuluttajien luottamusindikaattori lasketaan haastateltavien vastauksista viiteen kysymykseen: maan talouden kehitys menneenä ja tulevana vuotena, oman talouden kehitys menneenä ja tulevana vuotena sekä mittausajankohdan edullisuus suurehkoihin hankintoihin. Indikaattori on keskiarvo saldoluvuista, jotka saadaan vähentämällä myönteisten vastausten osuudesta kielteisten vastausten osuus.

Lähde: Kuluttajabarometri, syyskuu 1997. Tilastokeskus