15.10.1997

Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuustuotannon kasvu vauhdittui kesällä

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi elokuussa Tilastokeskuksen mukaan 8,2 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Tuotanto kasvoi useilla päätoimialoilla.

Massan ja paperin tuotanto kasvoi elokuussa 18 prosenttia. Rakentamisen kasvu näkyi muun muassa puutavaroiden tuotannon kasvuna, joka oli runsaat 17 prosenttia. Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi 13 prosenttia. Eniten kasvoi sähköteknisten tuotteiden valmistus, runsaat 22 prosenttia. Sen sijaan kulkuneuvojen valmistus väheni elokuussa runsaan prosentin. Myös elintarvikkeiden tuotanto aleni elokuussa runsaalla prosentilla viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lasku johtui osittain kesälomien erilaisesta ajoituksesta.

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli elokuussa käytössä lähes 86 prosenttia. Metalliteollisuuden käyttöaste oli niin ikään lähes 86 prosenttia, puu- ja paperiteollisuuden käyttöaste oli runsaat 94 prosenttia, kemianteollisuuden lähes 80 prosenttia ja muun tehdasteollisuuden runsaat 78 prosenttia.

Kesä-elokuussa tuotanto kasvoi 9,2 prosenttia viime vuoden kesästä. Paperiteollisuudessa kasvu oli lähes 18 prosenttia. Puutavaroita tuotettiin runsaat 13 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi runsaat 13 prosenttia. Metallin päätoimialoista kasvoi kesällä eniten sähköteknisten tuotteiden valmistus, lähes 25 prosenttia.

Elokuun teollisuustuotannon luvut perustuvat poikkeuksellisen hyvään peittävyyteen. Tiedot saatiin kaikilta toimipaikoilta. Heinäkuun työpäiväkorjatun indeksin tarkistettu kasvuprosentti oli 13,7.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1997, elokuu. Tilastokeskus