17.10.1997

Lisätietoja: Jarmo Ranki (09) 1734 3472, Anne Forss (09) 1734 3469
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Vientihinnat nousseet vuodessa lähes prosentin

Vientihinnat ovat nousseet viime vuoden syyskuusta 0,9 prosenttia. Vielä heinäkuussa vuosimuutos oli miinusmerkkinen. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tuottajahintaindekseistä.

Nousu johtui erityisesti perusmetallien, selluloosan ja puutavaran kohonneista vientihinnoista. Perusmetallit ovat kallistuneet vuodessa lähes 12, selluloosa 25 ja puutavara lähes 20 prosenttia. Paperien ja kartonkien vientihinnat ovat sitävastoin edelleen keskimäärin noin 7 prosenttia alemmat kuin vuotta aiemmin.

Elokuusta syyskuuhun vientihinnat nousivat 0,1 prosenttia, mikä johtui lähinnä puutavaran kallistumisesta.

Tuontihinnat ovat kohonneet viime vuoden syyskuusta 1,4 prosenttia. Nousu aiheutui maataloustuotteiden, koneiden ja laitteiden, perusmetallien sekä kulkuneuvojen hintojen noususta.

Elokuusta syyskuuhun tuontihinnat laskivat 0,2 prosenttia. Laskun syynä oli raakaöljyn halpeneminen.

Tukkuhinnat ovat nousseet vuoden aikana 2,1 prosenttia. Nousu selittyy pääasiassa erilaisten raaka-aineiden ja tuotantohyödykkeiden kuten puutavaran, selluloosan, perusmetallien ja raakapuun kallistumisella.

Tuottajahintaindeksien kuukausi- ja

vuosimuutokset syyskuussa 1997, %

Indeksit 8/97-9/97 9/96-9/97
Tukkuhintaindeksi 0,1 2,1
Teollisuuden tuottajahintaindeksi 0,1 2,3
Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 0,2 2,4
Vientihintaindeksi 0,1 0,9
Tuontihintaindeksi -0,2 1,4

Lähde: Tuottajahintaindeksit, syyskuu 1997. Tilastokeskus