29.10.1997

Lisätietoja: Raini Östlund (09) 1734 3205; lisätietoja alueittain: Liikenneturva (09) 417 4700 ja sen alueyksiköt
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Syyskuun tieliikenteessä kuoli 32 ihmistä

Tieliikenteessä kuoli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan syyskuussa 32 ja loukkaantui 789 ihmistä. Kuolleiden määrä väheni viime vuoden vastaaviin ennakkotietoihin verraten 2:lla ja loukkaantuneiden 88:lla.

Eniten liikennekuolemia sattui syyskuussa Pohjois-Savossa, jossa sai surmansa 5 ihmistä.

Syyskuun liikenneonnettomuuksissa kuolleista 15 oli liikenteessä autolla, 6 polkupyörällä ja 5 jalan. Lisäksi kuoli 3 mopoilijaa ja 3 moottoripyöräilijää. Kuolleista 8 oli naisia ja 24 miehiä.

Tammi-kesäkuussa kuolleiden määrä kasvoi edellisvuodesta 30 prosenttia

Tammi-kesäkuussa tieliikenteessä kuoli 52 ihmistä enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Vuoden puolivälin jälkeen liikennekuolemien määrän kasvu näyttää pysähtyneen. Heinä-syyskuussa kuoli 13 ihmistä vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tammi-syyskuun tieliikenteessä kuoli 335 ihmistä, joista 115 oli naisia ja 220 miehiä. Kuolleiden määrä lisääntyi viime vuoden tammi-syyskuusta 39:llä eli 13 prosenttia. Liikenteessä loukkaantui 6 711 ihmistä, mikä on 99 vähemmän kuin tammi-syyskuussa 1996.

Tammi-syyskuun liikenneonnettomuuksissa kuolleista 211 oli ollut liikkeellä autolla. Jalankulkijoita kuolleista oli 49 ja polkupyöräilijöitä 45.

Tilaston laadintaa on uudistettu

Loukkaantuneiden ja kuolleiden lukumäärien vertailu on edellä suoritettu vuoden 1996 syyskuun vastaaviin ennakkotietoihin, kun aiemmin on verrattu edellisen vuoden lopullisiin tietoihin. Menetelmän muuttaminen nostaa jonkin verran muutoslukuja, kun aiempi menetelmä hieman aliarvioi muutosta.

Lisäksi aiempien läänittäisten lukujen sijaan julkaistaan nyt maakunnittaisia tietoja. Oheisessa taulukossa esitetyt muutokset on jouduttu laskemaan vuoden 1996 lopullisista tiedoista, koska maakunnittaisia ennakkotietoja vuodelta 1996 ei ole.

Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.


Henkilövahinkoon johtaneet tieliikenneonnettomuudet, niissä kuolleet ja loukkaantuneet
sekä muutos vuoden 1996 syyskuun lopullisista tiedoista
Alimmalla rivillä on esitetty koko maan luvut verrattuna 1996 syyskuun ennakkotietoihin


Syyskuu 1997 Tammi-syyskuu 1997
Maakunta
Kaupunki

Onnett. Kuolleet
Loukkaantuneet Onnett. Kuolleet
Loukkaantuneet
lkm lkm muutos lkm muutos lkm lkm muutos lkm muutos
Uusimaa 191 2 -8 239 34 1 232 36 -8 1 562 -69
Helsinki 90 1 - 103 8 523 7 - 632 -53
Espoo 21 - -3 30 14 128 3 -5 184 15
Vantaa 18 - - 26 -2 157 3 3 197 -15
Itä-Uusimaa 16 - - 20 -3 155 10 5 201 -8
Varsinais-Suomi 68 3 -2 84 -16 511 30 10 673 -55
Turku 35 - - 38 2 220 8 6 275 -3
Satakunta 42 1 -1 50 -3 321 13 -3 405 2
Häme 6 - -1 9 -18 140 14 3 162 -36
Pirkanmaa 52 2 - 68 -1 411 39 20 527 -17
Tampere 20 - - 23 -3 163 5 3 196 4
Päijät-Häme 25 3 3 31 3 197 17 5 263 35
Kymenlaakso 15 1 - 18 -21 202 14 5 262 -12
Etelä-Karjala 23 2 -1 26 6 142 11 -11 180 -15
Etelä-Savo 22 - -1 33 6 202 11 -3 266 17
Pohjois-Savo 28 5 3 31 -9 247 16 -2 326 55
Pohjois-Karjala 17 3 1 17 -14 125 14 - 147 -56
Keski-Suomi 23 3 2 27 -8 268 20 2 352 22
Etelä-Pohjanmaa 21 1 -1 25 -19 226 21 3 300 15
Vaasan rannikkoseutu 19 2 2 21 -11 178 13 4 214 -25
Keski-Pohjanmaa 6 - - 6 - 46 2 -4 53 -8
Pohjois-Pohjanmaa 41 2 -2 47 4 335 28 - 418 41
Oulu 15 - - 19 7 89 4 - 99 -18
Kainuu 14 1 1 15 - 90 9 4 105 10
Lappi 17 1 -1 18 -27 203 15 -3 269 -3
Ahvenanmaa 3 - - 4 -1 24 2 1 26 2
Koko maa 649 32 -6 789 -98 5 255 335 28 6 711 -105
Koko maa - vertailu vastaaviin 1996 ennakkotietoihin
649

32

-2

789

-88

5 255

335

39

6 711

-99

Lähde: Tilastokeskuksen liikennetilastot