31.10.1997

Lisätietoja: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Tuotannon kasvu hidastui hieman elokuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan viime vuoden elokuusta tämän vuoden elokuuhun 5,4 prosenttia. Kasvu hidastui heinäkuusta, jolloin tuotanto lisääntyi edellisvuotisesta 7,8 prosenttia. Heinäkuussa nopeaan kasvuun vaikutti kuitenkin teollisuuden lomien ja korjausseisokkien erilainen ajoitus viime ja tänä vuonna.

Tuotanto kasvoi elokuussa kaikilla toimialoilla. Rakentaminen jatkui edelleen vilkkaana; sen tuotanto lisääntyi viime vuoden elokuusta 9,5 prosenttia. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto nousi 8,2 prosenttia. Liikenteen tuotanto lisääntyi 6,5 prosenttia ja kaupan 5 prosenttia. Maa- ja metsätalouden tuotanto lisääntyi 4,5 prosenttia; markkinahakkuut kasvoivat 7,5 prosenttia. Muut palvelut ja julkinen toiminta kasvoivat viime vuoden elokuusta 1,5 prosenttia.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista talouden eri alojen kuukausisarjaan, jotka lasketaan painottaen yhteen.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, elokuu 1997. Tilastokeskus