6.11.1997

Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, Tuomas Rothovius (09) 1734 3360
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Luottamus talouteen edelleen vahva

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan suomalaisten luottamus talouden kehitykseen on säilynyt vahvana myös lokakuussa, ja väestöryhmien erot ovat pienentyneet. Maatalousyrittäjien luottamusindikaattori oli vuosina 1995 - 96 negatiivinen, mutta tänä vuonna se on muuttunut positiiviseksi. Kuluttajabarometriä varten haastateltiin 20. - 27. lokakuuta 1 530 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori oli lokakuussa 15,8. Tämän vuoden pienin arvo on ollut heinäkuun 12,7 ja suurin huhtikuun 17,1. Muina kuukausina arvo on ollut 15:n ja 16:n välillä.

Kuluttajien luottamusindikaattori lokakuussa 1995 - 97
Väestöryhmä 10/1995 10/1996 10/1997
Yrittäjät 13,8 15,1 23,7
Palkansaajat 9,9 16,3 19,2
Kaikki keskimäärin 6,6 12,0 15,8
Maatalousyrittäjät -22,1 -2,1 12,6
Työttömät 2,0 3,9 11,0
Työvoimaan kuulumattomat 4,9 8,9 10,7
Kuluttajien luottamusindikaattori lasketaan haastateltavien vastauksista viiteen kysymykseen: maan talouden mennyt ja tuleva kehitys, oman talouden mennyt ja tuleva kehitys kehitys sekä mittausajankohdan edullisuus suurehkoihin hankintoihin. Indikaattori on keskiarvo saldoluvuista, jotka saadaan vähentämällä myönteisten vastausten osuudesta kielteisten vastausten osuus.

Asuntojen ostoaikomukset olivat lokakuussa edelleen lievässä kasvussa. Joka kymmenes kotitalous aikoi hankkia asunnon seuraavan kahden vuoden aikana. Auton ostoa kahden vuoden sisällä suunnitteli kolme taloutta kymmenestä. Muut hankinta-aikeet olivat suunnilleen ennallaan, samoin suunnitelmat koti- tai ulkomaan lomamatkoista.

Kaksi kolmesta piti ajankohtaa edullisena lainanotolle. Lainanottoaikeet olivat myös kasvaneet: joka seitsemäs talous aikoi ottaa lainaa seuraavan vuoden aikana. Lainanottoa suunnittelevista joka viides aikoi ottaa lainaa asunto-osakkeen ja joka neljäs kiinteän omaisuuden tai omakotitalon hankintaan.

Lähde: Kuluttajabarometri, lokakuu 1997. Tilastokeskus