11.11.1997

Lisätietoja: Harri Nummila (09) 1734 3235, Jari Haapasalmi (09) 1734 3445
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Palkat nousseet vuodessa 2,5 prosenttia

Palkansaajien nimellispalkat kohosivat viime vuoden heinä-syyskuusta tämän vuoden heinä-syyskuuhun keskimäärin 2,5 prosenttia. Noususta suurin osa johtui lokakuun 1996 yleisistä palkankorotuksista. Reaaliansiot nousivat vuodessa 1,1 prosenttia. Luvut ovat Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin ennakkotietoja.

Ansiot ovat nousseet vuodessa yksityisellä alalla keskimäärin 2,4 prosenttia ja julkisella alalla 2,7 prosenttia.

Palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio oli tämän vuoden huhti-kesäkuussa 10 800 markkaa kuukaudessa. Miesten keskiansio oli vajaat 11 900 markkaa ja naisten runsaat 9 700 markkaa kuukaudessa. Kuukausipalkkaa saavien keskiansio oli vajaat 11 300 markkaa ja tuntipalkkaa saavien 9 600 markkaa kuukaudessa.

Tilastokeskuksen ansiotasoindeksi mittaa palkansaajien ansioiden kehitystä säännölliseltä työajalta. Ansioista ei ole vähennetty veroja eikä veronluonteisia maksuja.

Lähde: Ansiotasoindeksi, 3. neljännes 1997. Tilastokeskus