14.11.1997

Lisätietoja: Sinikka Kanerva (09) 1734 2231
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennuskustannukset nousseet edelleen hieman

Rakennuskustannukset kohosivat viime vuoden lokakuusta tämän vuoden lokakuuhun 3,1 prosenttia. Rakentaminen on kallistunut tasaisesti viime vuoden huhtikuusta lähtien. Tammikuusta lokakuuhun rakennuskustannukset nousivat 2,6 prosenttia, kun ne samana aikana viime vuonna kohosivat 0,8 prosenttia. Tiedot ovat Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Syyskuusta lokakuuhun rakennuskustannukset nousivat 0,2 prosenttia. Työpanosten hinta kohosi 0,1 prosenttia, tarvikepanosten hinta 0,3 prosenttia ja muiden panosten hinta 0,2 prosenttia.

Rakennuskustannusindeksi (1995=100) ja sen vuosi- ja kuukausimuutokset
Indeksi Lokakuu 1997 Muutos, % Muutos, %
10/96 - 10/97 9/97 - 10/97
Ammattimainen rakentaminen
Kokonaisindeksi 102,4 3,1 0,2
Asuinkerrostalo 102,0 3,3 0,1
Toimisto- ja liikerakennus 101,7 3,1 0,2
Teollisuus- ja varastorakennus 103,7 2,9 0,3
Omatoiminen rakentaminen
Erillinen pientalo 104,5 3,7 -0,3
Maatalouden tuotantorakennus 104,8 4,9 0,1

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 1997, lokakuu. Tilastokeskus