18.11.1997

Lisätietoja: Jarmo Ranki (09) 1734 3472, Anne Forss (09) 1734 3469
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Paperituotteiden kallistuminen nosti vientihintoja

Vientihinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan syyskuusta lokakuuhun 1,7 prosenttia. Tämä johtui pääasiassa paperien ja kartonkien kallistumisesta, mutta myös puutavaran ja selluloosan hintojen noususta. Paperien ja kartonkien vientihinnat kallistuivat lähes viisi prosenttia.

Vientihinnat nousivat viime vuoden lokakuusta 2,3 prosenttia. Nousu johtui erityisesti perusmetallien, selluloosan ja puutavaran kohonneista hinnoista. Paperien ja kartonkien vientihinnat olivat sitä vastoin edelleen keskimäärin 2,6 prosenttia alemmat kuin vuotta aiemmin.

Tuontihinnat kohosivat syyskuusta lokakuuhun 0,4 prosenttia, mikä johtui raakaöljyn kallistumisesta. Viime vuoden lokakuusta tuontihinnat nousivat 1,3 prosenttia. Nousu aiheutui maataloustuotteiden, perusmetallien sekä koneiden ja laitteiden hintojen kallistumisesta.

Kotimaisten tavaroiden tehtaanhinnat pysyivät lokakuussa syyskuun tasolla. Viime vuoden lokakuusta kotimaiset tehtaanhinnat nousivat 2,2 prosenttia. Nousu johtui elintarvikkeiden ja juomien, puutavaran, selluloosan ja perusmetallien kallistumisesta. Kotimaisten elintarvikkeiden ja juomien hinnat nousivat vuodessa 2,4 prosenttia, puutavaran runsaat 26 prosenttia, selluloosan 20,5 prosenttia sekä perusmetallien 8,4 prosenttia.

Raakaöljyn kallistuminen nosti HWWA-indeksiä syyskuusta lokakuuhun 3,4 prosenttia. Vuodessa HWWA-indeksi kuitenkin laski 6,5 prosenttia, mikä johtui raakaöljyn halpenemisesta 14 prosentilla. Kokonaisindeksi ilman energiaa kohosi vuodessa lähes neljä prosenttia. HWWA-indeksi mittaa raaka-aineiden dollaripohjaisia maailmanmarkkinahintoja.

Tuottajahintaindeksien kuukausi- ja vuosimuutokset lokakuussa 1997, %
Indeksit 9/97 - 10/97 10/96 - 10/97
Tukkuhintaindeksi 0,2 1,6
Teollisuuden tuottajahintaindeksi yhteensä 0,6 2,5
Teollisuuden tuottajahintaindeksi, kotimaiset tavarat 0,0 2,2
Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 0,2 2,1
Vientihintaindeksi 1,7 2,3
Tuontihintaindeksi 0,4 1,3

Lähde: Tuottajahintaindeksit, lokakuu 1997. Tilastokeskus