27.11.1997

Lisätietoja: Petri Vänttinen (09) 1734 3552, Eeva Immonen (09) 1734 3464
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Kotimaankauppa jatkoi vakaata kasvua syyskuussa

Autokauppa lisäsi toimialoista myyntiään eniten viime vuoden syyskuusta tämän vuoden syyskuuhun, ilmenee Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista. Myös sähkötarvikkeiden ja kodintekniikan sekä rauta- ja rakennustarvikkeiden kauppa kävi hyvin sekä tukussa että vähittäin.

Kauppapäiväkorjatun määräindeksin mukaan tukkukaupan myynnin määrä lisääntyi viime vuoden syyskuusta tämän vuoden syyskuuhun 9,9 prosenttia ja vähittäiskaupan myynnin määrä 5,3 prosenttia.

Tukkukaupassa autokauppa lisäsi heinä-syyskuussa tasaisesti myyntimääriään. Syyskuussa myynti oli 19 prosenttia edellisvuotista suurempi. Koneiden ja muiden pääomatavaroiden myynti kasvoi viime vuoden syyskuusta 17 ja yleistukkukaupan myynti 16 prosenttia. Toimialoista vain polttoaineiden tukkukauppa väheni. Sen myynti pieneni viime vuoden syyskuusta 3 prosenttia.

Vähittäiskaupassa autokaupan myyntimäärä lisääntyi vuodessa 16 prosenttia. Rakentamisen ja remontoinnin ansiosta rauta- ja rakennustarvikkeiden myynti kasvoi 8 sekä sähkötarvikkeiden ja kodinkoneiden myynti 11 prosenttia. Vaatekaupan myynti väheni viime vuoden syyskuusta 3 ja kenkäkaupan myynti 5 prosenttia.

Tilastokeskus on julkaissut kauppapäiväkorjattuja määräindeksejä tämän vuoden alusta lähtien. Kauppapäiväkorjauksen avulla eri vuosien vastinkuukaudet saadaan aiempaa vertailukelpoisemmiksi.

Lähde: Tukku- ja vähittäiskauppa, syyskuu 1997. Tilastokeskus